Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The apparent digestibility determination of pasture vegetation in Moravian Warmblood horses
Written by (author): Ing. Zdenka Novotná
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Determinácia zdanlivej stráviteľnosti pastevného porastu koňmi plemena moravský teplokrvník
Summary:Cieľom práce bolo stanoviť stráviteľnosť pastevného porastu koňmi plemena Moravský teplokrvník in vivo indikátorovou metódou. Výskum bol realizovaný na pasienku v katastri obce Zdounky, časť Těšánky, v okrese Kroměříž, Česká republika. Na tomto pasienku sa v dobe výskumu páslo 15 kobýl spomínaného plemena vo veku 3 -- 5 rokov so živou hmotnosťou 500 -- 550 kg, kobyly boli klinicky zdravé. Prvou časťou výskumu bolo 15 dní trvajúce prípravné obdobie, kedy sa koňom prestalo podávať jadrové krmivo. Po prípravnom období nasledoval vlastný pokus, počas ktorého boli odobraté priemerné vzorky pastevného porastu a výkalov. Odobraté vzorky boli živinovo analyzované v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre. Ako indikátory pre stanovenie stráviteľnosti živín boli použité lignín (LIG) a popoloviny nerozpustné v 4 N HCl (AIA). Priemerný koeficient stráviteľnosti sušiny sa pohyboval medzi 50,33 % (AIA) a 66,82 (LIG). Stráviteľnosť N-látok sa pohybovala medzi 70,36 % (AIA) a 80,21% (LIG). Priemerná stráviteľnosť organickej hmoty bola 53,38 % (AIA), resp. 66,82 % (LIG). Vyššiu stráviteľnosť BNLV (70,10 %) sme zistili pri využití indikátora lignínu, v porovnaní s popolovinami (55,24 %). Priemerný koeficient stráviteľnosti vlákniny bol 43,71 % (AIA), resp. 62,40 % (LIG). V prípade stráviteľnosti NDF sme zistili priemerné koeficienty v rozpätí 47,10 % (AIA) a 66,79 % (LIG). Pri ADF sme vyšší priemerný koeficient stráviteľnosti zistili využitím indikátora LIG (62,19 %) v porovnaní s AIA (44,39 %). Z minerálnych látok sme v priemere najvyšší koeficient stráviteľnosti zistili pri Ca (AIA: 53,63 %, LIG: 69,03 %), pri P 31,90 % (AIA) a 54,51 % (LIG), pri K 52,34 % (AIA) a 68,17 % (LIG), Mg 42,74 % ( AIA) a 61,76 % (LIG). Na základe zistených výsledkov možno konštatovať, že vyššie priemerné koeficient stráviteľnosti živín a minerálnych látok boli zistené pri využití lignínu ako indikátora.
Key words:výživa, kone, pastva, stráviteľnosť, indikátory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited