Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Nutrition of wildlife animals
Written by (author): Bc. Katarína Lalíková
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výživa voľne žijúcej zveri
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie z problematiky výživy voľne žijúcej zveri. Pre splnenie cieľa práce sme sa zamerali na štúdium relevantnej domácej a zahraničnej odbornej a vedeckej literatúry. Voľne žijúca zver má významné postavenie z hľadiska poľnohospodárskeho rázu Slovenskej republiky. Slovensko je typické výskytom voľne žijúcej zveri vo všetkých regiónoch. Potravinové nároky zveri sú odvodené od príležitostí v prírode. Základnými krmivami pre voľne žijúcu zver sú objemové krmivá, zelené a čerstvé, ale aj konzervované. Za významné zdroje živín sa považujú ďatelinoviny, trávy a okopaniny. Ďatelinoviny majú bielkovinový charakter a sú zdrojom vápnika, trávy sú typické sacharidovým charakterom. Okopaniny, repa, zemiaky a pod. sa vyznačujú vysokým obsahom organických látok a nízkym obsahom vlákniny, čo má význam z hľadiska stráviteľnosti krmiva. Vo výžive zveri majú opodstatnenie aj siláže, sacharidové a bielkovinové a to najmä v zimnom kŕmnom období. Jadrové krmivá sa vo výžive zveri využívajú na doplnenie chýbajúcich živín v objemových krmivách. Opodstatnenie majú tak hospodárske jadrové krmivá, ako aj vedľajšie produkty priemyselného spracovania poľnohospodárskych plodín.
Key words:výživa, kŕmenia, krmivá, voľne žijúca zver, živiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited