Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Dostupné zdroje polynenasýtených mastných kyselín n-6 a n-3 v rastlinných olejoch a vhodnosť ich využitia vo výžive
Autor: Mgr. Ing. Branislav Varga, PhD.
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Oponent 2:Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Oponent 3:Ing. Jaroslav Langer, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Dostupné zdroje polynenasýtených mastných kyselín n-6 a n-3 v rastlinných olejoch a vhodnosť ich využitia vo výžive
Abstrakt:Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bolo analyzovanie obsahu živín, minerálnych látok, stráviteľnosti organickej hmoty a profilu mastných kyselín v rôznych olejnatých semenách. Celkom boli analyzované 4 plodiny, semená slnečnice, repky, ľanu a sóje. Analyzované plodiny pochádzali z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Lisovanie semenia bolo realizované v Laboratóriu tukov a olejov (Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) pomocou pneumatického lisu Farmer 10 (Farmer, Česká republika). Semená, získané výlisky a oleje boli analyzované na obsah sledovaných živín v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív (Katedra výživy zvierat, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Preukazne (P<0,05) najvyšší obsah N-látok sme zistili v semenách sóje (406,95 g.kg-1 sušiny) a jej výliskoch (415,46 g.kg-1 sušiny), najnižší v semenách slnečnice (140 g.kg-1 sušiny) a jej výliskoch (219,3 g.kg-1 sušiny). Preukazne (P<0,05) najvyšším obsahom tuku sa vyznačovali semená slnečnice (504,15 g.kg-1 sušiny) a slnečnicové výlisky (245,9 g.kg-1 sušiny). Obsah vlákniny sa v analyzovaných olejnatých semenách pohyboval medzi 88,4 g.kg-1 sušiny (sója) a 162,45 g.kg-1 sušiny (slnečnica), pričom zistené rozdiely boli preukazné (P<0,05). Vo výliskoch sme najvyšším obsah vlákniny zistili rovnako v slnečnici (221,6 g.kg-1 sušiny) a najnižší v sójových výliskoch (53,35 g.kg-1 sušiny). Preukazne (P<0,05) najvyšším obsahom ADV sa vyznačovali semená ľanu a slnečnicové výlisky a preukazne najvyšším obsahom NDV semená slnečnice a slnečnicové výlisky. Najvyšší obsah nestráviteľného lignínu sme zistili v semenách ľanu (108,45 g.kg-1 sušiny) a slnečnicových výliskoch (125,35 g.kg-1 sušiny), najnižší v semenách sóje (53,1 g.kg-1 sušiny) a sójových výliskoch (30,7 g.kg-1 sušiny). Rozdiely medzi olejnatými semenami a výliskami boli preukazné (P<0,05). V analyzovaných semenách a výliskoch sa najvyšším priemerným koeficientom stráviteľnosti organickej hmoty vyznačovali semená sóje (94,68 %, resp. 94,54 %) a najnižším (76,45 %, resp. 65,63 %) slnečnice. V obsahu minerálnych látok sme preukazné (P<0,05) rozdiely medzi semenami detekovali v obsahu Ca, Na, Cu a Mn. V obsahu mastných kyselín sme v analyzovaných olejoch zistili preukazné (P<0,05) rozdiely v prípade kyseliny paltmitovej, steárovej, olejovej, linolovej a arachidónovej.
Klíčová slova:olejniny, semená, výlisky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně