Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis Feed Rations for Horses in JC Union
Written by (author): Ing. Natália Ferencová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza kŕmnych dávok koní v JK Union
Summary:Cieľom diplomovej práce bola nutričná analýza krmív a kŕmnych surovín tvoriacich kŕmne dávky športových koní v mimosezónnom období. Experiment sa realizoval v jazdeckom areáli stajne Union a zúčastnili sa ho štyri kone. Cieľovú skupinu koní sme zostavili na základe približne rovnakého veku 11 až 12 rokov, živej hmotnosti 450 až 550 kg a ľahkého pracovného zaťaženia. Výživnú hodnotu skrmovaných krmív a obsah všetkých živín sme stanovovali na pôde Katedry výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre v špecializovanom laboratóriu. Živiny, ktoré sme hodnotili a na ktoré sme sa zamerali v našich výpočtoch boli stráviteľná energia, dusíkaté látky a minerály vápnik, fosfor. Zo získaných údajov sme vypočítali ich denný príjem z kŕmnych dávok. Podľa živej hmotnosti a stupňa pracovného zaťaženia sme stanovili dennú potrebu daných živín. Posledným krokom bolo porovnanie medzi príjmom a potrebou u jednotlivých koní. Kŕmne dávky hodnotených koní neboli správne vybilancované, celkový obsah energie a živín bol nevyvážený. Vo všetkých prípadoch bol zistený nedostatočný príjem dusíkatých látok a sledované kone boli nedokrmované týmito živinami na úrovni od 16 až do 33 %. V kŕmnych dávkach bol naopak výrazný nadbytok vápnika a súčasne mierny nadbytok fosforu. Viac ako dvojnásobné množstvo vápnika oproti dennej potrebe zapríčinilo u koní nie príliš ideálny pomer týchto dvoch minerálnych prvkov, a to približne 3:1 v neprospech fosforu. Obsah stráviteľnej energie bol vo všetkých štyroch prípadoch prekročený v priemere o 20 %. Týmto pokusom sme zistili celkovú nevyváženosť kŕmnych dávok, ktoré by bolo vhodné upraviť s prihliadnutím na požadovanú dennú potrebu. Znížením dávok jadrových krmív, teda aj znížením množstva energie a súčasne doplnením dusíkatých látok formou bielkovinových krmív možno kŕmne dávky optimalizovať. Základom kŕmnych dávok koní by mali byť kvalitné objemové krmivá obsahujúce všetky živiny v ideálnych množstvách a pomeroch.
Key words:krmivá, kŕmne dávky, živiny, energia, analýzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited