Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza kŕmnych dávok koní v JK Union
Autor: Ing. Natália Ferencová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza kŕmnych dávok koní v JK Union
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bola nutričná analýza krmív a kŕmnych surovín tvoriacich kŕmne dávky športových koní v mimosezónnom období. Experiment sa realizoval v jazdeckom areáli stajne Union a zúčastnili sa ho štyri kone. Cieľovú skupinu koní sme zostavili na základe približne rovnakého veku 11 až 12 rokov, živej hmotnosti 450 až 550 kg a ľahkého pracovného zaťaženia. Výživnú hodnotu skrmovaných krmív a obsah všetkých živín sme stanovovali na pôde Katedry výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre v špecializovanom laboratóriu. Živiny, ktoré sme hodnotili a na ktoré sme sa zamerali v našich výpočtoch boli stráviteľná energia, dusíkaté látky a minerály vápnik, fosfor. Zo získaných údajov sme vypočítali ich denný príjem z kŕmnych dávok. Podľa živej hmotnosti a stupňa pracovného zaťaženia sme stanovili dennú potrebu daných živín. Posledným krokom bolo porovnanie medzi príjmom a potrebou u jednotlivých koní. Kŕmne dávky hodnotených koní neboli správne vybilancované, celkový obsah energie a živín bol nevyvážený. Vo všetkých prípadoch bol zistený nedostatočný príjem dusíkatých látok a sledované kone boli nedokrmované týmito živinami na úrovni od 16 až do 33 %. V kŕmnych dávkach bol naopak výrazný nadbytok vápnika a súčasne mierny nadbytok fosforu. Viac ako dvojnásobné množstvo vápnika oproti dennej potrebe zapríčinilo u koní nie príliš ideálny pomer týchto dvoch minerálnych prvkov, a to približne 3:1 v neprospech fosforu. Obsah stráviteľnej energie bol vo všetkých štyroch prípadoch prekročený v priemere o 20 %. Týmto pokusom sme zistili celkovú nevyváženosť kŕmnych dávok, ktoré by bolo vhodné upraviť s prihliadnutím na požadovanú dennú potrebu. Znížením dávok jadrových krmív, teda aj znížením množstva energie a súčasne doplnením dusíkatých látok formou bielkovinových krmív možno kŕmne dávky optimalizovať. Základom kŕmnych dávok koní by mali byť kvalitné objemové krmivá obsahujúce všetky živiny v ideálnych množstvách a pomeroch.
Klíčová slova:krmivá, kŕmne dávky, živiny, energia, analýzy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně