Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza obsahu makroprvkov v rôznych kukuričných silážach
Autor: Ing. Martin Herceg
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza obsahu makroprvkov v rôznych kukuričných silážach
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie obsahu makroprvkov v rôznych kukuričných silážach. Analyzovaných bolo 6 rôzne skorých hybridov kukurice pestovaných v 2 lokalitách (ZAD Dvory nad Žitavou a PD Dražovce). Laboratórne analýzy boli realizované na Katedre výživy zvierat (FAPZ SPU v Nitre). Kukurica bola zberaná vo fenologickej fáze voskovomliečnej zrelosti zrna. Vzorky boli po mineralizácii zmiešané s HNO3 a obsah makroprvkov sme stanovili pomocou grafitovej kyvety, atómovou absorbčnou spektrofotometriou na prístroji AVANTA. Obsah Ca v silážnej hmote kukurice bol od 2,4 g.kg-1 sušiny (hybridy FAO 220 a FAO 230) po 3,5 g.kg-1 sušiny (hybrid FAO 360). V silážnej hmote hybridu FAO 360 sme zaznamenali najvyšší obsah P (3,3 g.kg-1 sušiny). Najvyšší obsah Mg bol v silážnej hmote hybridu FAO 450 (2,5 g.kg-1 sušiny). V obsahu Na bolo najviac štatisticky preukazných (P<0,05) rozdielov. Najvyšší obsah K sme zaznamenali v silážnej hmote hybridu FAO 220 (11,3 g.kg-1 sušiny). Najvyšší obsah Ca sme zaznamenali v siláži FAO 550 (3,2 g.kg-1 sušiny). Najvyšší obsah P bol v siláži FAO 220 (2,9 g.kg-1 sušiny). Obsah Mg sa v silážach pohyboval v rozpätí od 1,4 do 2,1 g.kg-1 sušiny. V obsahu Na bolo najviac štatisticky preukazných (P<0,05) rozdielov a rozpätie sa pohybovalo od 0,2 g.kg-1 sušiny (siláž FAO 550) do 0,5 g.kg-1 sušiny (siláž FAO 220). Výrazne najvyšší obsah K sme zaznamenali v siláži FAO 220 s obsahom 11,5 g.kg-1 sušiny.
Klíčová slova:kukuričná siláž, minerálne látky, makroprvky, objemové krmivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně