Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of feed ration of sports horses focused on jumping
Written by (author): Ing. Lucia Pappová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza kŕmnych dávok športových koní zameraných na parkúr
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať kŕmne dávky športových koní v JK ORTV Nitra. Do sledovania bolo zaradených 5 koní s priemerným vekom 10 rokov a priemernou živou hmotnosťou 530kg. Kone boli počas experimentu ustajnené v boxoch so slamenou podstielkou a kŕmené kŕmnou dávkou zloženou z lúčneho sena, kŕmneho ovsa, ovsenej slamy vlastnej výroby jazdeckého strediska, do kŕmnej dávky boli pridávané namáčané cukrovarské rezky. Denná potreba živín a energie bola zostavená na základe živej hmotnosti a pracovného zaťaženia. Zistili sme, že kŕmne dávky pre sledované kone boli živinovo nevyrovnané. Denný príjem N- látok prevyšoval dennú potrebu v priemere o 24% príjem energie bol nedostačujúci v priemere o 20%. Taktiež v kŕmnych dávkach bolo vysoké percento prekrmovania vápnikom a fosforom. Na základe hodnotenia telesnej kondície sme zistili, že hodnotené kone boli v optimálnej úrovni (BCS 3). Na úpravu dennej kŕmnej dávky by som navrhovala navýšenie prídavku sena či olejov, ktoré zabezpečia dostatok energie. Optimálna kŕmna dávka a obsah živín v nej je predpokladom pre dobrý zdravotný stav, kondíciu a požadovanú výkonnosť koní.
Key words:výživa koní, kŕmna dávka, živiny, objemové krmivá, jadrové krmivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited