Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza kŕmnych dávok športových koní zameraných na parkúr
Autor: Ing. Lucia Pappová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza kŕmnych dávok športových koní zameraných na parkúr
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať kŕmne dávky športových koní v JK ORTV Nitra. Do sledovania bolo zaradených 5 koní s priemerným vekom 10 rokov a priemernou živou hmotnosťou 530kg. Kone boli počas experimentu ustajnené v boxoch so slamenou podstielkou a kŕmené kŕmnou dávkou zloženou z lúčneho sena, kŕmneho ovsa, ovsenej slamy vlastnej výroby jazdeckého strediska, do kŕmnej dávky boli pridávané namáčané cukrovarské rezky. Denná potreba živín a energie bola zostavená na základe živej hmotnosti a pracovného zaťaženia. Zistili sme, že kŕmne dávky pre sledované kone boli živinovo nevyrovnané. Denný príjem N- látok prevyšoval dennú potrebu v priemere o 24% príjem energie bol nedostačujúci v priemere o 20%. Taktiež v kŕmnych dávkach bolo vysoké percento prekrmovania vápnikom a fosforom. Na základe hodnotenia telesnej kondície sme zistili, že hodnotené kone boli v optimálnej úrovni (BCS 3). Na úpravu dennej kŕmnej dávky by som navrhovala navýšenie prídavku sena či olejov, ktoré zabezpečia dostatok energie. Optimálna kŕmna dávka a obsah živín v nej je predpokladom pre dobrý zdravotný stav, kondíciu a požadovanú výkonnosť koní.
Klíčová slova:výživa koní, kŕmna dávka, živiny, objemové krmivá, jadrové krmivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně