Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vplyv humínových kyselín na produkčné a nutričné parametre farmového výkrmu bažantov
Autor: Ing. Martin Gašparovič, PhD.
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent 2:Ing. Pavel Petránek, PhD.
Oponent 3:Ing. Jaroslav Langer, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv humínových kyselín na produkčné a nutričné parametre farmového výkrmu bažantov
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovať účinok humínových kyselín na jatočné parametre a živinové zloženie mäsa bažantov vykrmovaných do veku 90 dní. Celkovo 200 ks jednodňových bažantov bolo rozdelených do štyroch skupín (n=50), kontrolnej a troch experimentálnych skupín s doplnkom humínových kyselín do kŕmnej zmesi v koncentrácii 0,50 %, 0,75 % a 1,00 %. Kŕmne zmesi a pitná voda boli bažantom poskytované ad libitum. Individuálne váženie bolo realizované v 1., 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80. a v 90. deň výkrmu. Pri živej hmotnosti bažantov sme nezistili žiadne významné rozdiely od 1. do 50. dňa výkrmu. Výrazne vyššiu živú hmotnosť sme zaznamenali vo veku od 60. do 90. dňa v prospech experimentálnych skupín s prídavkom 0,50 a 0,75 % humínových kyselín. Naproti tomu experimentálna skupina s prídavkom 1,00% humínových kyselín mala od 40. do 90. dňa výkrmu štatisticky nevýznamne nižšiu (P>0,05) živú hmotnosť v porovnaní s kontrolnou Najvyššie priemerné prírastky živej hmotnosti boli zistené u bažantov v období od 40. do 50. dňa výkrmu v kontrolnej aj v experimentálnych skupinách. Zaznamenali sme najvyššiu konverziu krmivu v kontrolnej skupine (6,07 kg), najnižšiu konverziu krmiva sme dosiahli v experimentálnej skupine s doplnkom 0,50 % humínových kyselín (5,73 kg). Aplikácia humínových kyselín v koncentráciách 0,50 % a 0,75 % znížila úhyn bažantov. Na konci experimentu bolo z každej skupiny náhodne vybraných 5 kohútikov a 5 sliepočiek. Výrazne vyššiu hmotnosť jatočného tela, hmotnosť prsnej a stehennej svaloviny (P<0,05) sme zistili v experimentálnych skupinách s prídavkom 0,50 a 0,75% humínových kyselín. V percentuálnych podieloch prsnej a stehennej svaloviny u sliepočiek výraznejšie zaostávala (P<0,05) experimentálna skupina s prídavkom 1,00% humínových kyselín. Zistili sme negatívny vplyv aplikácie humínových kyselín do kŕmnej zmesi v množstve 0,50 %, 0,75 % a 1,00 % na hmotnosť pečene. Zaznamenali sme pozitívny vplyv koncentrácie 0,50% humínových kyselín na podiel kyseliny stearovej v prsnej svalovine bažantov oboch pohlaví. Vyššie koncentrácie humínových kyselín (0,75% a 1,00%) zvyšovali podiel kyseliny olejovej a celkový podiel mononasýtených a polynenasýtených mastných kyselín. Pri stehennej svalovine bažantov sme zaznamenali výraznejší nárast (P<0,05) len pri kyseline palmitovej (koncentrácia 0,50% a 1,00%) a pri podiele nasýtených mastných kyselín (koncentrácia 0,50% a 0,75%). V pečeni sme zaznamenali depresívny účinok aplikácie humínových kyselín na podiel kyseliny palmitovej a aplikácie humínových kyselín v koncentrácii 1,00% na podiel polynenasýtených mastných kyselín. Naopak, zaznamenali zvýšenie podielu kyseliny stearovej v pečeni bažantov pri aplikácii vyšších koncentrácií (0,75% a 1,00%) do krmiva. Z nutričných parametrov prsnej a stehennej svaloviny sme zistili pozitívny efekt aplikácie humínových kyselín v rôznych koncentráciách na obsah dusíkatých látok a čiastočne aj na obsah tukov (0,50% humínových kyselín) a metabolizovateľnej energie (všetky koncentrácie humínových kyselín). Z minerálnych látok došlo so zvyšujúcou sa koncentráciou humínových kyselín k znižovaniu obsahu vápnika v prsnej svalovine bažantov. Depresívny účinok aplikácie humínových kyselín sme zistili aj pri obsahu sodíka v prsnej a stehennej svalovine bažantov. Pri aplikácii vyšších koncentrácií humínových kyselín (0,75% a 1,00%) došlo k výraznejšiemu nárastu obsahu draslíka v prsnej svalovine sliepočiek. Pri pečeni sme zaznamenali vyšší obsah dusíkatých látok bažantov, ktorým sme podávali nižšie hladiny humínových kyselín (0,50% a 0,75%). Pozitívny vplyv aplikácie humínových kyselín sa najvýraznejšie prejavil (P<0,05) na zvýšení obsahu vápnika, medi a železa v pokusných skupinách bažantov.
Klíčová slova:bažant, výkrm, humínové kyseliny, úžitkovosť, jatočné parametre, nutričné parametre mäsa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně