Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of nitrate content in selected types of vegetables
Written by (author): Ing. Diana Sabová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie obsahu dusičnanov v mrkve, petržlene a reďkovke, ktoré pochádzali z dvoch rôznych zdrojov. Po potrebnej laboratórnej úprave sme v analyzovaných vzorkách stanovili obsah dusičnanov potenciometricky, iónovo-selektívnou elektródou (ISE). Koncentráciu dusičnanov v zelenine z dvoch rôznych zdrojov sme porovnávali s hodnotami odporúčanými Potravinovým kódexom Slovenskej Republiky. Podľa Potravinového kódexu Slovenskej Republiky (PK SR) je najvyššia prípustná hodnota dusičnanov (NO3-) v petržlene 700 mg.kg-1, v mrkve 1500 mg.kg-1 a v reďkovke 3500 mg.kg-1 čerstvej hmoty. Mrkva z obchodného reťazca A obsahovala v priemere 85,70 mg.kg-1 a z obchodného reťazca B 122,07 mg.kg-1, reďkovka z obchodného reťazca A 1000,85 mg.kg-1 a z obchodného reťazca B 447,19 mg.kg-1, petržlen z obchodného reťazca A 18,35 mg.kg-1 a z reťazca B 1585,40 mg.kg-1 NO3- čerstvej hmoty. Monitorovali sme aj obsah dusičnanov počas piatich dní skladovania pri teplote 0-5 °C. Zistené koncentrácie NO3- boli nasledovné: v mrkve z obchodného reťazca A sa obsah dusičnanov zvyšoval po troch dňoch o 199,75 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 331,36 mg.kg-1. Obsah dusičnanov v mrkve z obchodného reťazca B sa zvýšil po troch dňoch o 3,13 mg.kg-1 a po piatich dňoch sa znížil o 22,04 mg.kg-1. V analyzovaných vzorkách mrkvy z oboch obchodných reťazcov sme nezistili vyššie hodnoty dusičnanov. V reďkovke z obchodného reťazca A sa obsah dusičnanov po troch dňoch zvýšil o 697,76 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 1089,82 mg.kg-1. Obsah dusičnanov v reďkovke z obchodného reťazca B sa zvýšil po troch dňoch o 244,65 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 347,48 mg.kg-1. V analyzovaných vzorkách reďkovky sme taktiež nezistili vyššie hodnoty dusičnanov. Pri petržlene v obchodnom reťazci A sa obsah dusičnanov zvyšoval. Po troch dňoch o 15,55 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 51,70 mg.kg-1. Naopak v obchodnom reťazci B sa obsah dusičnanov znižoval. Po troch dňoch o 584,14 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 877,43 mg.kg-1 čerstvej hmoty napriek tomu hodnoty NO3- v petržlene z obchodného retazca B nezodpovedajú požiadavkam PK SR.
Key words:zelenina, dusičnany, dusitany, mrkva, petržlen, reďkovka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited