Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
Autor: Ing. Diana Sabová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie obsahu dusičnanov v mrkve, petržlene a reďkovke, ktoré pochádzali z dvoch rôznych zdrojov. Po potrebnej laboratórnej úprave sme v analyzovaných vzorkách stanovili obsah dusičnanov potenciometricky, iónovo-selektívnou elektródou (ISE). Koncentráciu dusičnanov v zelenine z dvoch rôznych zdrojov sme porovnávali s hodnotami odporúčanými Potravinovým kódexom Slovenskej Republiky. Podľa Potravinového kódexu Slovenskej Republiky (PK SR) je najvyššia prípustná hodnota dusičnanov (NO3-) v petržlene 700 mg.kg-1, v mrkve 1500 mg.kg-1 a v reďkovke 3500 mg.kg-1 čerstvej hmoty. Mrkva z obchodného reťazca A obsahovala v priemere 85,70 mg.kg-1 a z obchodného reťazca B 122,07 mg.kg-1, reďkovka z obchodného reťazca A 1000,85 mg.kg-1 a z obchodného reťazca B 447,19 mg.kg-1, petržlen z obchodného reťazca A 18,35 mg.kg-1 a z reťazca B 1585,40 mg.kg-1 NO3- čerstvej hmoty. Monitorovali sme aj obsah dusičnanov počas piatich dní skladovania pri teplote 0-5 °C. Zistené koncentrácie NO3- boli nasledovné: v mrkve z obchodného reťazca A sa obsah dusičnanov zvyšoval po troch dňoch o 199,75 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 331,36 mg.kg-1. Obsah dusičnanov v mrkve z obchodného reťazca B sa zvýšil po troch dňoch o 3,13 mg.kg-1 a po piatich dňoch sa znížil o 22,04 mg.kg-1. V analyzovaných vzorkách mrkvy z oboch obchodných reťazcov sme nezistili vyššie hodnoty dusičnanov. V reďkovke z obchodného reťazca A sa obsah dusičnanov po troch dňoch zvýšil o 697,76 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 1089,82 mg.kg-1. Obsah dusičnanov v reďkovke z obchodného reťazca B sa zvýšil po troch dňoch o 244,65 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 347,48 mg.kg-1. V analyzovaných vzorkách reďkovky sme taktiež nezistili vyššie hodnoty dusičnanov. Pri petržlene v obchodnom reťazci A sa obsah dusičnanov zvyšoval. Po troch dňoch o 15,55 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 51,70 mg.kg-1. Naopak v obchodnom reťazci B sa obsah dusičnanov znižoval. Po troch dňoch o 584,14 mg.kg-1 a po piatich dňoch o 877,43 mg.kg-1 čerstvej hmoty napriek tomu hodnoty NO3- v petržlene z obchodného retazca B nezodpovedajú požiadavkam PK SR.
Klíčová slova:zelenina, dusičnany, dusitany, mrkva, petržlen, reďkovka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně