Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza výživnej hodnoty a stráviteľnosti lúčneho sena
Autor: Ing. Mikuláška Abelová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza výživnej hodnoty a stráviteľnosti lúčneho sena
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovanie výživnej hodnoty a stanovenie stráviteľnosti organickej hmoty 3 rôznych vzoriek lúčneho sena. Analyzované vzorky pochádzali z Laboratória kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat (FAPZ SPU v Nitre). Boli použité štandardné analytické metódy a postupy. Stráviteľnosť organickej hmoty bola zistená in vitro metódou PEPCEL s využitím prístroja Daisy Incubator II (Ankom Technology, USA). Priemerný koeficient stráviteľnosti organickej hmoty vzorky č. 192 bol 40,535%. Na základe rozboru výživnej hodnoty bola vzorka lúčneho sena č. 192 zaradená do 3. akostnej triedy. Do tejto akostnej triedy bola zaradená pre vyšší obsah vlákniny (26,84%). Obsah N – látok zodpovedá 2. akostnej triede. Na základe rozboru výživnej hodnoty bola vzorka lúčneho sena č.193 vyhodnotená ako neštandardné krmivo. Obsah N- látok (6,17%) nezodpovedá ani 3. akostnej triede. Obsah vlákniny (27,24%) zodpovedá 2. akostnej triede. Na základe rozboru výživnej hodnoty bola vzorka lúčneho sena č. 194 vyhodnotená ako neštandardné krmivo. Obsah N- látok (6,64%) nezodpovedá ani 3. akostnej triede. Obsah vlákniny (31,31%) nezodpovedá ani 3. akostnej triede. Zaradenie vzoriek do nižších akostných tried, prípadne vyhodnotenie vzoriek ako neštandardného krmiva môžeme pripísať nízkemu obsahu vlákniny. Vysoký podiel vlákniny môže byť ovplyvnený z dôvodu nevhodného alebo neskorého zberu sena z pokosu, prípadne neskorou kosbou v nevhodnom štádiu zrenia rastlín. Vysoký obsah vlákniny môže negatívne ovplyvniť príjem a stráviteľnosť krmiva, preto je dôležitý optimálny podiel vlákniny v kŕmnej dávke u koní.
Klíčová slova:stráviteľnosť, objemové krmivá, seno, kone

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně