Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Výživná hodnota doplnkových kŕmnych zmesí pre kone
Autor: Ing. Kristína Fremalová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výživná hodnota doplnkových kŕmnych zmesí pre kone
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovanie výživnej hodnoty doplnkových kŕmnych zmesí pre kone. Predmetom laboratórnych analýz boli 4 doplnkové kŕmne zmesi určené pre športové kone. Priemerné laboratórne vzorky pochádzali z Laboratória kvality a nutričnej hodnoty krmív (Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre). Obsah živín bol stanovený štandardnými laboratórnymi metódami a postupmi. V kŕmnej zmesi pre ťažšie kŕmiteľné a ťažšie jazditeľné kone a kone v rekonvalescencii sme v obsahu vlákniny zistili rozdiely u hrubej vlákniny, analyticky bol stanovený obsah o 1,5 % vyšší, ako deklarovaný na obale. Tento rozdiel je zanedbateľný, obsah hrubej vlákniny sa uvádza ako maximálny, t.j. nemal byť prekročený. Podobne vyšší obsah v porovnaní s deklarovaným, bol aj v obsahu popolovín, rozdiel bol +1,53 %. Analytickým stanovením sme potvrdili deklarovaný obsah minerálnych látok (Ca, P, Mg, Na). Stanovený obsah minerálnych látok bol mierne vyšší ako deklarovaný, ktorý sa pri minerálnych látkach uvádza ako minimálny. V kŕmnej zmesi určenej pre dospelé kone vo vysokej záťaži sme zistili rozdiely v obsahu minerálnych látok. Obsah mikroprvkov bol vyšší ako deklarovaný, ktorý sa pri minerálnych látkach uvádza ako minimálny. Zistený obsah Cu bol nižší ako deklarovaný minimálny obsah na obale krmiva. V kŕmnej zmesi pre plemenné kone, žrebné a laktujúce kobyly, taktiež pre žriebätá po odstave, bol obsah mikroprvkov (Cu, Mn, Zn) nižší ako deklarovaný. V kŕmnej zmesi určenej ako doplnok na zlepšenie rastu a kvality kopýt sme zistili rozdiely v obsahu Cu, Mn, Zn. Zistené rozdiely medzi deklarovaným a stanoveným obsahom živín a minerálnych látok boli vo väčšine prípadov nízke. Z tohto dôvodu možno považovať analyzované kŕmne zmesi pre kone za kvalitné.
Klíčová slova:kŕmna zmes, kone, živiny, krmivo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně