Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Nutritive value and digestibility of meadow hay
Written by (author): Ing. Andrea Gažová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výživná hodnota a stráviteľnosť lúčneho sena
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie výživnej hodnoty a in vitro stráviteľnosti organickej hmoty vzoriek lúčneho sena určeného pre výživu koní. Celkom boli analyzované 3 vzorky lúčneho sena, ktoré pochádzali z Laboratória kvality a nutričnej hodnoty krmív(Katedra výživa zvierat, FAPZ SPU v Nitre). V analyzovaných vzorkách lúčneho sena bol štandardnými laboratórnymi metódami a postupmi stanovený obsah sušiny, dusíkatých látok, tukov, popolovín, bezdusíkatých látok výťažkových, vlákniny, organickej hmoty a stráviteľnej energie pre kone. Vo vzorkách analyzovaného lúčneho sena sme zistili obsah sušiny od 864 g.kg-1 do 917,4 g.kg-1. V obsahu dusíkatých látok sme v analyzovaných krmivách zistili hodnoty od 45,2 g.kg-1 do 89,6 g.kg-1 sušiny. Obsah ostatných živín sa pohyboval pri tuku od 11,4 g.kg-1 do 19,3 g.kg-1 sušiny, pri popolovinách sa hodnoty pohybovali od 48,7 g.kg-1 do 79,8 g.kg-1 sušiny. Obsah bezdusíkatých látok výťažkových bol od 457 g.kg-1 do 499 g.kg-1 sušiny a vlákniny od 353,2 g.kg-1 do 382 g.kg-1 sušiny. Obsah organickej hmoty v analyzovaných vzorkách kolísal od 920 g.kg-1 do 947 g.kg-1 sušiny. V obsahu stráviteľnej energie pre kone sme zistili hodnoty od 7,08 MJ.kg-1 do 8,46 MJ.kg-1. Stráviteľnosť organickej hmoty bola stanovená in vitro metódou PEPCEL. Najvyšším koeficientom stráviteľnosti organickej hmoty sa vyznačovala vzorka sena C, a to 41,33 %, naopak najnižším koeficientom stráviteľnosti organickej hmoty vzorka sena A, a to 31,19 %. Z hľadiska sledovaných parametrov sme najpozitívnejšie výsledky zistili vo vzorke sena A a to pre obsah dusíkatých látok, stráviteľnej energie a stráviteľnosti organickej hmoty. Analyzované vzorky lúčneho sena sa vyznačovali variabilnou výživnou hodnotou. Zistené koeficienty stráviteľnosti organickej hmoty korešpondovali s obsahom živín, predovšetkým tých, ktoré stráviteľnosť živín krmiva ovplyvňujú.
Key words:výživná hodnota, stráviteľnosť, lúčne seno, organická hmota, kone

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited