Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Silage in the nutrition of horses
Written by (author): Ing. Michaela Maslíková
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Silážované krmivá vo výžive koní
Summary:Hlavnou témou tejto bakalárske práce je poukázanie na využitie a význam silážovaných krmív vo výžive koní. Cieľom práce bolo v literárnom prehľade charakterizovať dôležitosť a významnosť silážovaných krmív. Problematiku skrmovania silážovaných krmovín považujeme za dôležitú a aktuálnu pretože aj keď je viacej využívaná pri prežúvavcoch, zo zdravotného hľadiska môžu byť tieto krmivá pre kone vhodnejšie z niekoľkých dôvodov. Príprava týchto krmív je jednoduchšia než príprava sena. Vhodnejšie sú taktiež z dôvodu, že zo siláže z uvädnutej hmoty sa nepráši, čo znižuje rozvoj chronických dýchacích ťažkostí a je pri nej nižšie riziko obsahu plesní. Bakalárska práca zahŕňa rozdelenie krmív a ich zloženie, taktiež kvalitu a vlastnosti. Podľa definícií jednotlivých krmív sa objemové krmivá rozdeľujú na čerstvé a suché objemové krmivá. V tejto práce sa taktiež zaoberáme zberom vhodnej krmoviny a jej vlastnosťami, úpravou a spracovaním krmoviny, a taktiež samostatné kŕmenie koní. V rámci objemových krmív využívame siláže, siláže z uvädnutej hmoty, seno a kŕmnu slamu. V tejto bakalárskej práci sa bližšie zaoberáme silážou a silážou z uvädnutej hmoty.
Key words:kone, krmivo, siláž, senáž, objemové krmivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited