Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nutričný význam objemových krmív vo výžive koní
Autor: Bc. Tamara Hoppejová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nutričný význam objemových krmív vo výžive koní
Abstrakt:ABSTRAKT HOPPEJOVÁ, Tamara: Nutričný význam objemových krmív vo výžive koní. [Bakalárska práca] – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy zvierat – Školiteľ : doc. Ing. Branislav Gálik PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár (Bc.) – Nitra: FAPZ, 2019 Cieľom bakalárskej práce bolo spracovanie literárnej štúdie z oblasti významu objemových krmív vo výžive koní. Popísať objemové krmivá a ich pozitívny a negatívny vplyv na zdravie koní. Rozobrať tráviacu sústavu koní a metabolizmus trávenia živín. Priblížiť krmivá ako zdroj energie vo výžive koní. Poukázať na faktory ovplyvňujúce kvalitu a skrmovanie krmív. Bakalárska práca má kompilačný charakter. Pre splnenie cieľa práce sme sa zamerali na štúdium domácej a zahraničnej dostupnej literatúry, ktorá sa zaoberá významom objemových krmív vo výžive koní. V úvode bakalárskej práce sme popísali tráviacu sústavu koňa a jej funkcie. Spracovali sme literatúru zameranú na výživu koní, najmä na skrmovanie zelených krmív a obsah živín v nich. Taktiež sme sa venovali zisťovaniu potreby živín a minerálnych látok u koní. Charakterizovali sme pastvu z viacerých hľadísk, hlavne jej obsah živín, krmovinovú základňu a stanovištné podmienky. V závere sme skonštatovali výsledky a význam práce.
Klíčová slova:živiny, kone, metabolizmus, krmoviny, krmivá, pastva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně