Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:In vitro stráviteľnosť krmív pre kone
Autor: Ing. Beáta Čurillová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:In vitro stráviteľnosť krmív pre kone
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovanie in vitro stráviteľnosti organickej hmoty rôznych objemových a jadrových krmív pre kone. In vitro stráviteľnosť organickej hmoty krmív bola analyzovaná pepsín-celulázovou metódou (PEPCEL), ktorá pozostávala z dvoch inkubačných periód (2x24 hodín). V prvej inkubačnej perióde boli sledované vzorky krmív vystavené pôsobeniu celulázy (Trichoderma viridae, aktivita 10 000 U.g-1), alfa amylázy (aktivita 60 000 U.g-1) a acetátového pufra, v druhej perióde pôsobeniu pepsínu (aktivita 10 000 U.g-1) a HCl. Do experimentu boli zaradené objemové (2 vzorky lúčneho sena) a jadrové krmivá (celý ovos, miaganý ovos, doplnková kŕmna zmes, celý jačmeň a miaganý jačmeň). Experimentálna časť bola realizovaná v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre. Analyzované objemové a jadrové krmivá pochádzali z Jazdeckého strediska Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, kde boli skrmované teplokrvným športovým koňom. Vyšším koeficientom stráviteľnosti organickej hmoty (OH) sa vyznačovali jadrové krmivá v porovnaní so senom, kde sa priemerný koeficient stráviteľnosti pohyboval medzi 43,40 (seno 1) a 45,93 % (seno 2). Z jadrových krmív sme najvyšší koeficient stráviteľnosti OH zaznamenali v miaganom jačmeni (90,82 %) a jačmeni (89,549%).
Klíčová slova:krmivá, in vitro stráviteľnosť, PEPCEL, Ankom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně