Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vplyv výživy na kvalitu produkcie hydinového a bravčového mäsa
Written by (author): Ing. Marián Farkaš
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv výživy na kvalitu produkcie hydinového a bravčového mäsa
Summary:Abstrakt (v štátnom jazyku) Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie z oblasti vplyvu výživy na kvalitu živočíšnych produktov. Živočíšne produkty sa vyznačujú rozdielnym živinovým zložení, rozdielnym obsahom vody, sušiny, organických a anorganických živín. Z fyziologického hľadiska sa živiny rozdeľujú na energetické a stavebné. Energetickými živinami sú hlavne sacharidy, ktoré sú v organizme zvierat ľahko stráviteľné a využiteľné. Najvýznamnejšími energetickými živinami sú tuky, ktoré sú nosičom mastných kyselín. Stavebnými živinami sú minerálne látky, bielkoviny a voda. Významný faktor, ktorý ovplyvňuje kvalitu živočíšnych produktov je výživa. Pozitívny vplyv na kvalitu na produk-ciu bravčového a hydinového mäsa majú kŕmne aditíva. Jedná sa o probiotiká, prebiotiká a fytogénne kŕmne aditíva. Probiotiká sú baktérie mliečneho kvasenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu mäsa, nakoľko ich skrmovaní je možné dosiahnuť vyššiu úžitkovosť ošípaných a hydiny chovaných na produkciu mäsa. Prebiotiká sú nestráviteľné frukto- ale-bo manánové oligosacharidy, ktoré ovplyvňujú mikrobiálne osídlenie tráviacej sústavy zvierat. Cez selektívnu stimuláciu trávenia pozitívne vplývajú na úžitkovosť hydiny. Sa-mostatnú skupinu kŕmnych aditív tvoria aj fytobiotiká. Jedná sa o aditíva, ktoré obsahujú liečivé rastliny, resp. ich extrakty. Kŕmne aditíva pozitívne ovplyvňujú produkciu hydinového a bravčového mäsa. Ich využí-vaním vo výkrme hydiny a ošípaných možno dosiahnuť pridanú hodnotu potravín živočíš-neho pôvodu. Kľúčové slová: živočíšne potraviny, mäso, hydina, ošípané, aditíva, úžitkovosť
Key words:živočíšne potraviny, mäso, hydina, ošípané, aditíva, úžitkovosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited