Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv výživy na kvalitu produkcie hydinového a bravčového mäsa
Autor: Ing. Marián Farkaš
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv výživy na kvalitu produkcie hydinového a bravčového mäsa
Abstrakt:Abstrakt (v štátnom jazyku) Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie z oblasti vplyvu výživy na kvalitu živočíšnych produktov. Živočíšne produkty sa vyznačujú rozdielnym živinovým zložení, rozdielnym obsahom vody, sušiny, organických a anorganických živín. Z fyziologického hľadiska sa živiny rozdeľujú na energetické a stavebné. Energetickými živinami sú hlavne sacharidy, ktoré sú v organizme zvierat ľahko stráviteľné a využiteľné. Najvýznamnejšími energetickými živinami sú tuky, ktoré sú nosičom mastných kyselín. Stavebnými živinami sú minerálne látky, bielkoviny a voda. Významný faktor, ktorý ovplyvňuje kvalitu živočíšnych produktov je výživa. Pozitívny vplyv na kvalitu na produk-ciu bravčového a hydinového mäsa majú kŕmne aditíva. Jedná sa o probiotiká, prebiotiká a fytogénne kŕmne aditíva. Probiotiká sú baktérie mliečneho kvasenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu mäsa, nakoľko ich skrmovaní je možné dosiahnuť vyššiu úžitkovosť ošípaných a hydiny chovaných na produkciu mäsa. Prebiotiká sú nestráviteľné frukto- ale-bo manánové oligosacharidy, ktoré ovplyvňujú mikrobiálne osídlenie tráviacej sústavy zvierat. Cez selektívnu stimuláciu trávenia pozitívne vplývajú na úžitkovosť hydiny. Sa-mostatnú skupinu kŕmnych aditív tvoria aj fytobiotiká. Jedná sa o aditíva, ktoré obsahujú liečivé rastliny, resp. ich extrakty. Kŕmne aditíva pozitívne ovplyvňujú produkciu hydinového a bravčového mäsa. Ich využí-vaním vo výkrme hydiny a ošípaných možno dosiahnuť pridanú hodnotu potravín živočíš-neho pôvodu. Kľúčové slová: živočíšne potraviny, mäso, hydina, ošípané, aditíva, úžitkovosť
Klíčová slova:živočíšne potraviny, mäso, hydina, ošípané, aditíva, úžitkovosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně