Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
Autor: Ing. Kristína Macková
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny konkrétne koreňovej zeleniny mrkvy obyčajnej (Daucus carota) a kalerábu (Brassica oleracea), ktoré sme získali z obchodného reťazca na Slovensku. Po základnej laboratórnej úprave sme v analyzovaných vzorkách stanovili obsah dusičnanov potenciometricky, iónovo-selektívnou elektródou (ISE). Hodnotu koncentrácie dusičnanov v zelenine sme porovnávali s hodnotami odporúčanými Potravinovým kódexom Slovenskej republiky. Takisto sme porovnali aj priemerné hodnoty dusičnanov s hodnotami, ktoré boli stanovené v priebehu 8 rokov v rámci rovnakého druhu zeleniny mrkvy a kalerábu už v skúmaných prácach na katedre výživy zvierat s rovnakým účelom zistenia obsahu dusičnanov v zelenine. Podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky (PK SR) je najvyššia prípustná hodnota obsahu dusičnanov v mrkve 1500 mg.kg-1 a kalerábe 700 mg.kg-1 čerstvej hmoty. Mrkva z obchodného reťazca mala hodnotu obsahu dusičnanov 76,3 mg.kg-1, čo percentuálne zodpovedalo 5,1 % a znamenalo spodnú hranicu pre limit určený PK SR. Kaleráb z obchodného reťazca mal nameranú hodnotu obsahu dusičnanov 128,71 mg.kg-1, s percentuálnym podielom 18,71 %, čo takisto nepresahoval limit určený pre čerstvú hmotu v hlúbovej zelenine a rovnako sa pohyboval na spodnej hranici. Kľúčové slová : zelenina, dusičnany, mrkva, kaleráb
Klíčová slova:zelenina, mrkva, kaleráb, dusičnany

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně