Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv výživy na úžitkovosť koní
Autor: Bc. Kamila Tvrdá
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv výživy na úžitkovosť koní
Abstrakt:Bakalárska práca je vypracovaná na tému zaoberajúcou sa vplyvom výživy na výkonnosť koní. Cieľom tejto práce bolo spracovať dostupnú literatúru a poukázať na dôležitosť a význam správneho kŕmenia koní a tiež vplyv správnej výživy koní na ich úžitkovosť. Dôkladným štúdiom dostupnej literatúry sme spracovali poznatky o správnej výžive koní. Kone sú špecifické svojou tráviacou sústavou. Aj nepriek tomu, že kone sú neprežúvavce, sú schopné tráviť krmivá s vyšším obsahom vlákniny a to vďaka dobre vyvinutému hrubému a slepému črevu. V týchto častiach tráviacej sústavy je dostatočná mikrobiálna populácia, ktorá produkuje mikroorganizmy schopné vlákninu rozkladať. Z hľadiska výživy koní sa veľký dôraz kladie na sacharidy, tuky a bielkoviny. Zo sacharidov významnú úlohu zohrávajú škrob a vláknina. Z tukov sa pozornosť orientuje na mastné kyseliny a z bielkovín sa zvlášť sledujú aminokyseliny. Kone sú kŕmené poloobjemovým spôsobom. Základom ich kŕmnej dávky sú objemové krmivá, zelené a čerstvé, ako aj konzervované. Z jadrových krmív sa samostatne skrmuje hlavne ovos a jačmeň, ostatné obilniny, strukoviny a olejniny sa využívajú hlavne pri výrobe kŕmnych zmesí. Potreba živín sa vo výžive koní odvodzuje od živej hmotnosti a úžitkovosti (záťaž, reprodukcia, rast). Dôležitou súčasťou výživy koní sú aj vitamíny a minerálne látky. Na základe preštudovaných informácii možno konštatovať, že výživa koní je komplexný proces, ktorý zahŕňa viacero vedných oblastí s praktickým dopadom v chove.
Klíčová slova:trávenie, výživa, úžitkovosť, kone

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně