Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nutričná analýza krmív pre športové kone
Autor: Ing. Alexandra Škultétyová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nutričná analýza krmív pre športové kone
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovanie kŕmnych dávok pre športové kone na ranči v Martine. V pozorovaní boli 4 kone, westernovo využívané so priemernou živou hmotnosťou 500 kg, vo veku 8-11 rokov. Skrmované kŕmne dávky pozostávali z lúčneho sena, granulovanej a doplnkovej kŕmnej zmesi pre športové kone. Pre splnenie cieľa práce boli štandardne odobraté priemerné vzorky krmív, ktoré boli živinovo analyzované v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív (Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre). Boli použité štandardné laboratórne metódy a princípy. Skrmované krmivá sa vyznačovali priemernou kvalitou, obsah N-látok v lúčnom sene sa pohyboval na úrovni 7 %, obsah vlákniny na úrovni 30 %. Doplnkové kŕmne zmesi pre športové kone sa vyznačovali obsahom N-látok v rozpätí od 10 do 12 %, v granulovanej kŕmnej zmesi prevyšoval obsah vápnika, v sypkej obsah fosforu. Na základe nutričnej analýzy kŕmnych dávok sme dospeli k záveru, že skrmované kŕmne dávky reálne zodpovedali dennej potrebe sledovaných koní na základe veku, živej hmotnosti a intenzity záťaže. Denný príjem stráviteľnej energie (SE), N-látok (NL), vápnika (Ca) a fosforu (P) ako hlavných sledovaných indikátorov bol vyrovnaný. Z hľadiska reálnej výživnej hodnoty skrmovaných krmív sme dospeli k záveru, že nie je potrebné analyzované kŕmne dávky upravovať.
Klíčová slova:kŕmne dávky, kone, výživa, kvalita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně