Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of variety in rabbit doe´s nutrition on the growth of rabbit pups during lactation
Written by (author): Bc. Mária Kalúzová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv rôznej výživy samice králika na rast mláďat počas mliečneho obdobia
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo analyzovanie vplyvu rôznych kŕmnych zmesí na intenzitu rastu mláďat králika. Kým v drobnochove sa králikom najčastejšie skrmuje natívne krmivo, v intenzívnych produkčných systémoch sa skrmujú takmer výlučne vybilancované kŕmne zmesi, aby sa splnili ich nutričné požiadavky s cieľom optimalizovať produkciu a techniku kŕmenia králikov. V našej diplomovej práci sme sa zamerali na zmeny živej hmotnosti mláďat králika prostredníctvom mlieka matky, ktoré boli dosiahnuté zásahom do kŕmnej dávky samíc, a síce zmenou kŕmnej zmesi. V praktickej časti práce sme analyzovali živinové zloženie jednotlivých krmív použitých v experimente, pomocou laboratórnych metód vykonaných v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre. Ďalej sme zisťovali intenzitu rastu mláďat jednotlivých vrhov do veku 22 dní. Pracovali sme s krížencami Nitrianskeho, Siamského a Kunieho králika, konkrétne s jedným samcom a dvoma samicami. Do experimentu bolo zaradených celkovo 33 mláďat, z toho 22 od samice B a 11 od samice A. Samiciam sme skrmovali kŕmne zmesi KZ 1 a KZ 2, pričom KZ 1 mala vyšší obsah vlákniny a tuku a nižší obsah popola. Pri porovnaní priemerných hmotností vrhov sme zistili, že vrh, v ktorom bola skrmovaná KZ 2 dosahoval nižšiu živú hmotnosť vo všetkých vykonaných váženiach. Naopak pri skrmovaní KZ 1 sa nepotvrdil negatívny vplyv na intenzitu rastu mláďat ani v prípade uskutočnenej skúšky.
Key words:intenzita rastu, kŕmne zmesi, králik domáci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited