Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1595
Univerzitný e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A prominent and promising of grape skin extract on human ovarian cells
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Gálik, Branislav
A prominent and promising of grape skin extract on human ovarian cells. In Visegrád group society for development biology. Liběchov: Institut of animal physiology and genetic, 2018, s. 45.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
2.Analýza kvality kukuričných a lucernových siláží = Analysis of the quality of maize and alfalfa silages
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Vašeková, Patrícia -- Andruška, Norbert
Analýza kvality kukuričných a lucernových siláží = Analysis of the quality of maize and alfalfa silages. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2018, s. 157--160. ISBN 978-80-8077-581-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
3.Drinking regime differences between the start and peak of the lactation evaluated by continual rumen monitoring = Hodnotenie pitného režimu medzi štartom a vrcholom laktácie kontinuálnych monitoringom bachora
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Vašeková, Patrícia -- Kanka, Tomáš
Drinking regime differences between the start and peak of the lactation evaluated by continual rumen monitoring = Hodnotenie pitného režimu medzi štartom a vrcholom laktácie kontinuálnych monitoringom bachora. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2018, s. 55--60. ISBN 978-80-8077-581-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
4.Effect of individuality of dairy cows on ruminal pH
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal
Effect of individuality of dairy cows on ruminal pH. In XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2018, s. 43.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
5.Effect of multicomponent feed additive on performance of Bronze type turkeys fattening
Hrnčár, Cyril -- Tóth, Richard -- Gašparovič, Martin -- Gálik, Branislav -- Bujko, Jozef
Effect of multicomponent feed additive on performance of Bronze type turkeys fattening. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 154--163. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
6.Effect of urea addition on fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silage
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata -- Balušíková, Ľuba -- Barantal, Samuel
Effect of urea addition on fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silage. In Book of abstracts of the 69th annual meeting of the European Federation of animal science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2018, s. 637. ISBN 978-90-8686-323-5 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
7.Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 1 (2018), s. 20--23. ISBN 1336-9245 (online).
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
8.Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from spring months and June
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from spring months and June. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 2 (2018), s. 60--62. ISBN 1336-9245 (online).
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
9.Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc. In Journal of Central European Agriculture. 19, 1 (2018), s. 95--101. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
10.Factors affecting the rumen temperature of dairy cows monitored by boluses
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Vašeková, Patrícia
Factors affecting the rumen temperature of dairy cows monitored by boluses. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 147--153. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
11.Fatty acid composition of meat of wild boar (Sus scrofa) hunted in the Southwest region of Slovakia
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej -- Lieskovcová, Barbora
Fatty acid composition of meat of wild boar (Sus scrofa) hunted in the Southwest region of Slovakia. In Research in Pig Breeding. 12, 2 (2018), s. 10--14. ISSN 1802-7547.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
12.Fatty acid profile of different plant oils
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Gálik, Branislav
Fatty acid profile of different plant oils.  In Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 16. ISBN 978-80-552-1905-9. URL: https://sites.google.com/site/conferenceofphdstudents/proceedings-of-abstracts-2016.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
13.Fiber content and in vitro digestibility of oilseeds and their cakes
Kolláthová, Renata -- Balušíková, Ľuba -- Vašeková, Patrícia -- Varga, Branislav -- Gašparovič, Martin -- Bíro, Daniel -- Ivanišová, Eva -- Rolinec, Michal -- Gálik, Branislav
Fiber content and in vitro digestibility of oilseeds and their cakes. In NutriNET 2018. Brno: Mendel University, 2018, s. 53--59. ISBN 978-80-7509-600-5 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
14.Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 33. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
15.Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 15--27. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
16.Frying quality characteristics of rapeseed oil used for french fries production
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav
Frying quality characteristics of rapeseed oil used for french fries production. In Czech Chemical Society Symposium Series. 16, 6 (2018), s. 522--527. ISSN 2336-7202.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
17.Grape pomace as a possible bioactive compouds source for animal nutrition: a preliminary result
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Balušíková, Ľuba -- Vašeková, Patrícia -- Barantal, Samuel
Grape pomace as a possible bioactive compouds source for animal nutrition: a preliminary result. In Book of abstracts of the 69th annual meeting of the European Federation of animal science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2018, s. 635. ISBN 978-90-8686-323-5 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
18.Change of feeding affects fatty acids profile of goat’s milk
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej -- Ondrejáková, Katarína
Change of feeding affects fatty acids profile of goat’s milk. In Journal of Central European Agriculture. 19, 4 (2018), s. 883--889. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
19.Is rapeseed oil suitable for frying French fries?
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav
Is rapeseed oil suitable for frying French fries?. In 7th Meeting on Chemistry and Life. Brno: Vysoké učení technické, 2018, s. 70. ISBN 978-80-214-5488-0.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
20.Konzervačné aditíva a ich vplyv na nutričnú a fermentačnú kvalitu siláží
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal
Konzervačné aditíva a ich vplyv na nutričnú a fermentačnú kvalitu siláží. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-552-1886-1.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
21.Krmivá vo výžive prežúvavcov a neprežúvavcov
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
Krmivá vo výžive prežúvavcov a neprežúvavcov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 125 s. ISBN 978-80-552-1949-3.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
22.Kvalita trávnych siláží s prídavkom biologického aditíva = Quality of grass silages with addition of biological additive
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Struhár, Pavel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Andruška, Norbert
Kvalita trávnych siláží s prídavkom biologického aditíva = Quality of grass silages with addition of biological additive. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 184--189. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
23.Middle, long and very long chain fatty acid composition of maize silages from stay green and grain hybrid
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Pastierik, Ondrej
Middle, long and very long chain fatty acid composition of maize silages from stay green and grain hybrid. In NutriNET 2018. Brno: Mendel University, 2018, s. 131--137. ISBN 978-80-7509-600-5 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
24.Nutritional value and fermentation characteristics of silage made from hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A. Los (Rumex OK2) in different month during the year
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Nutritional value and fermentation characteristics of silage made from hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A. Los (Rumex OK2) in different month during the year. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 3 (2018), s. 129--134. ISBN 1336-9245 (online).
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
25.Nutritional value of hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los (Rumex OK 2) in different periods
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Nutritional value of hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los (Rumex OK 2) in different periods. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 4 (2018), s. 197--200. ISBN 1336-9245 (online).
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
26.Potential effects of grape phytochemicals on ovarian cells in vitro
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Gálik, Branislav
Potential effects of grape phytochemicals on ovarian cells in vitro. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), s. 185. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
27.Pôsobenie hipoterapie na mentálne postihnutých klientov s prejavom agresie = The effect of hippotherapy for mentally handicapped clients with aggressive behavior
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika -- Massanyi, Peter -- Hrdá, Andrea
Pôsobenie hipoterapie na mentálne postihnutých klientov s prejavom agresie = The effect of hippotherapy for mentally handicapped clients with aggressive behavior. In HALO, M. -- POLYAKOVÁ, L. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 25--28. ISBN 978-80-552-1927-1 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
28.Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Gálik, Branislav -- Zelinková, Gabriela
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 398 s. ISBN 978-80-552-1921-9.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti
29.Sója - hodnotenie vybraných parametrov kvality = Soya - evaluation of selected quality parameters
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Gálik, Branislav -- Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Hudecová, Dominika
Sója - hodnotenie vybraných parametrov kvality = Soya - evaluation of selected quality parameters. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 209--217. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
30.The dynamic of the ruminal content ph change and its relationship to milk composition
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
The dynamic of the ruminal content ph change and its relationship to milk composition. In Acta veterinaria. 87, 2 (2018), s. 119--126. ISSN 0001-7213.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
31.The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia
Gálik, Branislav -- Šmehýl, Peter -- Gašparík, Jozef -- Candrák, Juraj -- Jahnátek, Andrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia. In Acta veterinaria. 87, 1 (2018), s. 85--90. ISSN 0001-7213.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
32.The effect of feeding change on nutrients and minerals composition of goat's milk
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Gálik, Branislav -- Ondrejáková, Katarína -- Hanušovský, Ondrej
The effect of feeding change on nutrients and minerals composition of goat's milk. In Journal of Central European Agriculture. 19, 4 (2018), s. 877--882. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
33.The effect of grape extract and biosubstances on human ovarian cells in vitro
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Gálik, Branislav -- Vašíček, Jaromír -- Kolesár, Eduard -- Marák, Martin -- Sanislo, Ľuboslav -- Křen, Vladimír
The effect of grape extract and biosubstances on human ovarian cells in vitro. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 45. ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
34.The effect of plant origin additives in horses nutrition and feeding a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Halo, Marko -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
The effect of plant origin additives in horses nutrition and feeding a review. In Animal physiology, nutrition and welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2018, s. 79--86. ISBN 978-80-7394-715-6 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
35.The impact of the humic acid and phytobiotics on performance and carcass parameters of broiler chickens: Henrieta Arpášová
Arpášová, Henrieta -- Pistová, Veronika -- Hrnčár, Cyril -- Fik, Martin -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava -- Gálik, Branislav -- Bučko, Ondřej
The impact of the humic acid and phytobiotics on performance and carcass parameters of broiler chickens: Henrieta Arpášová. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 4 (2018), s. 173--178. ISBN 1336-9245 (online).
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
36.Vplyv prídavku Lactobacillus plantarum a Lactobacillus brevis na kvalitu fermentačného procesu siláží z trvalých trávnych porastov: The influence of addition of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on the fermentation quality of silages from permanent grassland
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Struhár, Pavel -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert
Vplyv prídavku Lactobacillus plantarum a Lactobacillus brevis na kvalitu fermentačného procesu siláží z trvalých trávnych porastov: The influence of addition of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on the fermentation quality of silages from permanent grassland. In Journal of Central European Agriculture. 19, 2 (2018), s. 385--393. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
37.Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs
Gálik, Branislav -- Herkeľ, Róbert -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Varga, Branislav
Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), s. 250--256. ISBN 978-80-8077-580-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
38.Vplyv zvýšeného príjmu kyseliny laurovej na úžitkovosť ošípaných vo výkrme = Effect of high lauric acid intake on performance of pig fattening
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Balušíková, Ľuba -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata
Vplyv zvýšeného príjmu kyseliny laurovej na úžitkovosť ošípaných vo výkrme = Effect of high lauric acid intake on performance of pig fattening. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2018, s. 194--197. ISBN 978-80-8077-581-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
39.Vývoj obsahu energie v zelenine počas skladovania = Development of energy of vegetables during storage
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Nová, Jana -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Vašeková, Patrícia
Vývoj obsahu energie v zelenine počas skladovania = Development of energy of vegetables during storage. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 302--308. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
40.Význam objemových krmív vo výžive koní: prehľadová štúdia = The importance of forages in horses nutritin: a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Halo, Marko -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Mlyneková, Eva
Význam objemových krmív vo výžive koní: prehľadová štúdia = The importance of forages in horses nutritin: a review. In HALO, M. -- POLYAKOVÁ, L. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 19--24. ISBN 978-80-552-1927-1 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.