Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1595
Univerzitný e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A prominent and promising of grape skin extract on human ovarian cells
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Gálik, Branislav
A prominent and promising of grape skin extract on human ovarian cells. In Visegrád group society for development biology. Liběchov: Institut of animal physiology and genetic, 2018, s. 45.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
2.Analýza kvality kukuričných a lucernových siláží = Analysis of the quality of maize and alfalfa silages
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Vašeková, Patrícia -- Andruška, Norbert
Analýza kvality kukuričných a lucernových siláží = Analysis of the quality of maize and alfalfa silages. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2018, s. 157--160. ISBN 978-80-8077-581-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
3.Continual monitoring of reticulorumenal pH of dairy cows during 45 days
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Majlát, Marián -- Herkeľ, Róbert
Continual monitoring of reticulorumenal pH of dairy cows during 45 days.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 3 (2015), s. 53--55. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/151/hanusovsky.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
4.Drinking regime differences between the start and peak of the lactation evaluated by continual rumen monitoring = Hodnotenie pitného režimu medzi štartom a vrcholom laktácie kontinuálnych monitoringom bachora
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Vašeková, Patrícia -- Kanka, Tomáš
Drinking regime differences between the start and peak of the lactation evaluated by continual rumen monitoring = Hodnotenie pitného režimu medzi štartom a vrcholom laktácie kontinuálnych monitoringom bachora. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2018, s. 55--60. ISBN 978-80-8077-581-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
5.Drinking regime evaluation with continuous ruminal monitoring boluses
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Herkeľ, Róbert
Drinking regime evaluation with continuous ruminal monitoring boluses.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 1 (2017), s. 1--5. URL: https://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.01 05.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
6.Effect of individuality of dairy cows on ruminal pH
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal
Effect of individuality of dairy cows on ruminal pH. In XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2018, s. 43.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
7.Effect of multicomponent feed additive on performance of Bronze type turkeys fattening
Hrnčár, Cyril -- Tóth, Richard -- Gašparovič, Martin -- Gálik, Branislav -- Bujko, Jozef
Effect of multicomponent feed additive on performance of Bronze type turkeys fattening. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 154--163. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.Effect of urea addition on fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silage
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata -- Balušíková, Ľuba -- Barantal, Samuel
Effect of urea addition on fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silage. In Book of abstracts of the 69th annual meeting of the European Federation of animal science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2018, s. 637. ISBN 978-90-8686-323-5 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
9.Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), s. 20--23. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.20-23.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
10.Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from spring months and June
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from spring months and June.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 2 (2018), s. 60--62. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/459/pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
11.Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 1 (2018), s. 95--101. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.1.2028.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2014Podrobnosti
12.Factors affecting the rumen temperature of dairy cows monitored by boluses
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Vašeková, Patrícia
Factors affecting the rumen temperature of dairy cows monitored by boluses. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 147--153. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
13.Fatty acid composition of maize silages from different hybrids
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Pastierik, Ondrej -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert
Fatty acid composition of maize silages from different hybrids.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 4 (2017), s. 95--98. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.04.95–98.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.Fatty acid profile of different plant oils
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Gálik, Branislav
Fatty acid profile of different plant oils.  In Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 16. ISBN 978-80-552-1905-9. URL: https://sites.google.com/site/conferenceofphdstudents/proceedings-of-abstracts-2016.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
15.Fiber content and in vitro digestibility of oilseeds and their cakes
Kolláthová, Renata -- Balušíková, Ľuba -- Vašeková, Patrícia -- Varga, Branislav -- Gašparovič, Martin -- Bíro, Daniel -- Ivanišová, Eva -- Rolinec, Michal -- Gálik, Branislav
Fiber content and in vitro digestibility of oilseeds and their cakes. In NutriNET 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, 2018, s. 53--59. ISBN 978-80-7509-600-5 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
16.Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..: zborník z vedeckej konferencie 20.september 2018, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 33. ISBN 978-80-552-1881-6.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
17.Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 15--27. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
18.Grape pomace as a possible bioactive compouds source for animal nutrition: a preliminary result
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Balušíková, Ľuba -- Vašeková, Patrícia -- Barantal, Samuel
Grape pomace as a possible bioactive compouds source for animal nutrition: a preliminary result. In Book of abstracts of the 69th annual meeting of the European Federation of animal science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2018, s. 635. ISBN 978-90-8686-323-5 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
19.Influence of genetic parameters to the performance indicators in the championship for young horses
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Horná, Michaela -- Hrdá, Andrea
Influence of genetic parameters to the performance indicators in the championship for young horses.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, (2016), s. 99--104. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/318/pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
20.Konzervačné aditíva a ich vplyv na nutričnú a fermentačnú kvalitu siláží
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal
Konzervačné aditíva a ich vplyv na nutričnú a fermentačnú kvalitu siláží. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-552-1886-1.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
21.Kvalita trávnych siláží s prídavkom biologického aditíva = Quality of grass silages with addition of biological additive
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Struhár, Pavel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Andruška, Norbert
Kvalita trávnych siláží s prídavkom biologického aditíva = Quality of grass silages with addition of biological additive. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 184--189. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
22.Middle, long and very long chain fatty acid composition of maize silages from stay green and grain hybrid
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Pastierik, Ondrej
Middle, long and very long chain fatty acid composition of maize silages from stay green and grain hybrid. In NutriNET 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, 2018, s. 131--137. ISBN 978-80-7509-600-5 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
23.Morphological changes of oviduct in postnatal development and in oestrous cycle of heifers
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav
Morphological changes of oviduct in postnatal development and in oestrous cycle of heifers.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 4 (2013), s. 90--98. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/77/91.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
24.Nutritional value and fermentation characteristics of silage made from hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A. Los (Rumex OK2) in different month during the year
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Nutritional value and fermentation characteristics of silage made from hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A. Los (Rumex OK2) in different month during the year.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 3 (2018), s. 129--134. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/465.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
25.Nutritional value of hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los (Rumex OK 2) in different periods
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Nutritional value of hybrid Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los (Rumex OK 2) in different periods.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 4 (2018), s. 197--200. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.04.197-200.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
26.Nutritive value and fermentation characteristics of maize silages from different hybrids
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Dorszewski, Piotr -- Gajdošík, Peter -- Majlát, Marián
Nutritive value and fermentation characteristics of maize silages from different hybrids.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 3 (2013), s. 61--64. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/72/76.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
27.Potential effects of grape phytochemicals on ovarian cells in vitro
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Gálik, Branislav
Potential effects of grape phytochemicals on ovarian cells in vitro. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), s. 185. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
28.Pôsobenie hipoterapie na mentálne postihnutých klientov s prejavom agresie = The effect of hippotherapy for mentally handicapped clients with aggressive behavior
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika -- Massanyi, Peter -- Hrdá, Andrea
Pôsobenie hipoterapie na mentálne postihnutých klientov s prejavom agresie = The effect of hippotherapy for mentally handicapped clients with aggressive behavior. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 25--28. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
29.Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Gálik, Branislav -- Zelinková, Gabriela
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
2018Podrobnosti
30.Sója - hodnotenie vybraných parametrov kvality = Soya - evaluation of selected quality parameters
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Gálik, Branislav -- Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Hudecová, Dominika
Sója - hodnotenie vybraných parametrov kvality = Soya - evaluation of selected quality parameters. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 209--217. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
31.The application impact of an origanum, anise and citrus oils blend in horses nutrition
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Halo, Marko -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Herkeľ, Róbert
The application impact of an origanum, anise and citrus oils blend in horses nutrition.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 4 (2015), s. 103--105. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/152/galik.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
32.The development of platelets indices in blood of neonatal pigs in early postnatal period
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Šťastný, Pavel -- Šťastná, Danka -- Kanka, Tomáš -- Schubertová, Zuzana
The development of platelets indices in blood of neonatal pigs in early postnatal period.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 3 (2013), s. 58--60. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/71/77.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
33.The dynamic of the ruminal content ph change and its relationship to milk composition
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
The dynamic of the ruminal content ph change and its relationship to milk composition. In Acta veterinaria. 87, 2 (2018), s. 119--126. ISSN 0001-7213.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
34.The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia
Gálik, Branislav -- Šmehýl, Peter -- Gašparík, Jozef -- Candrák, Juraj -- Jahnátek, Andrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia. In Acta veterinaria. 87, 1 (2018), s. 85--90. ISSN 0001-7213.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
35.The effect of biological additive on nutrient composition of grass silage
Herkeľ, Róbert -- Struhár, Pavel -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of biological additive on nutrient composition of grass silage.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 4 (2015), s. 106--109. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/156/herkel.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
36.The effect of dietary Rhus coriaria L. on table eggs yolk nutrients composition
Gálik, Branislav -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Herkeľ, Róbert
The effect of dietary Rhus coriaria L. on table eggs yolk nutrients composition.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 17, 3 (2014), s. 93--95. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/download/114/pdf_17.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
37.The effect of dietary Rhus coriaria L. supplementation on fatty acids composition in the table
Gálik, Branislav -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Novotná, Ivana
The effect of dietary Rhus coriaria L. supplementation on fatty acids composition in the table.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 2 (2013), s. 49--52. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/70/61.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
38.The effect of essential oils on quality and mineral composition of eggshells
Herkeľ, Róbert -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal
The effect of essential oils on quality and mineral composition of eggshells.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), s. 36--40. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/331.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
39.The effect of grape extract and biosubstances on human ovarian cells in vitro
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Gálik, Branislav -- Vašíček, Jaromír -- Kolesár, Eduard -- Marák, Martin -- Sanislo, Ľuboslav -- Křen, Vladimír
The effect of grape extract and biosubstances on human ovarian cells in vitro. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: book of abstracts of the 13th international scientific conference, Smolenice, September 17-19, 2018. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 45. ISBN 978-80-552-1874-8.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
40.The effect of growing locality on the nutritive value of maize silage hybrids with various FAO number
Pastierik, Ondrej -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal
The effect of growing locality on the nutritive value of maize silage hybrids with various FAO number.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 17, 1 (2014), s. 24--29. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/92/pdf_3.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
41.The effect of plant origin additives in horses nutrition and feeding a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Halo, Marko -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
The effect of plant origin additives in horses nutrition and feeding a review. In Animal physiology, nutrition and welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2018, s. 79--86. ISBN 978-80-7394-715-6 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
42.The effect of pumpkin and flaxseed oils on selected parameters of laying hens performance
Herkeľ, Róbert -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Majlát, Marián -- Arpášová, Henrieta
The effect of pumpkin and flaxseed oils on selected parameters of laying hens performance.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 17, 3 (2014), s. 96--99. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/112/pdf_16.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
43.The nutritive value of selected commercial dry dog foods
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Tvarožková, Kristína -- Ištoková, Andrea
The nutritive value of selected commercial dry dog foods.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, 1 (2016), s. 25--28. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/184/pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
44.Vplyv prídavku Lactobacillus plantarum a Lactobacillus brevis na kvalitu fermentačného procesu siláží z trvalých trávnych porastov: The influence of addition of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on the fermentation quality of silages from permanent grassland
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Struhár, Pavel -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert
Vplyv prídavku Lactobacillus plantarum a Lactobacillus brevis na kvalitu fermentačného procesu siláží z trvalých trávnych porastov: The influence of addition of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on the fermentation quality of silages from permanent grassland.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), s. 385--393. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2150.
2014Podrobnosti
45.Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs
Gálik, Branislav -- Herkeľ, Róbert -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Varga, Branislav
Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), s. 250--256. ISBN 978-80-8077-580-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
46.Vplyv zvýšeného príjmu kyseliny laurovej na úžitkovosť ošípaných vo výkrme = Effect of high lauric acid intake on performance of pig fattening
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Balušíková, Ľuba -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata
Vplyv zvýšeného príjmu kyseliny laurovej na úžitkovosť ošípaných vo výkrme = Effect of high lauric acid intake on performance of pig fattening. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2018, s. 194--197. ISBN 978-80-8077-581-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
47.Vývoj obsahu energie v zelenine počas skladovania = Development of energy of vegetables during storage
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Nová, Jana -- Balušíková, Ľuba -- Kolláthová, Renata -- Vašeková, Patrícia
Vývoj obsahu energie v zelenine počas skladovania = Development of energy of vegetables during storage. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 302--308. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
48.Význam objemových krmovín vo výžive koní: prehľadová štúdia = The importance of forages in horses nutritin: a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Halo, Marko -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Mlyneková, Eva
Význam objemových krmovín vo výžive koní: prehľadová štúdia = The importance of forages in horses nutritin: a review. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 19--24. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.