Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1595
Univerzitný e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty
     
Publikácie
               Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLLÁTHOVÁ, R. -- VARGA, B. -- IVANIŠOVÁ, E. -- BÍRO, D. -- ROLINEC, M. -- JURÁČEK, M. -- ŠIMKO, M. -- GÁLIK, B. Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition. In Slovak journal of animal science. 52, 4 (2019), s. 9--15. ISSN 1337-9984.

Originálny názov: Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition
Autor: Ing. Renata Kolláthová (16%)
Mgr. Ing. Branislav Varga, PhD. (12%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (12%)
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (12%)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (12%)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (12%)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (12%)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (12%)
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy zvierat
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovak journal of animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
52
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania:
2019
Od strany:
9
Do strany:
15
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vedľajšie produkty, výživa zvierat, olejniny, chemické zloženie, sušina, minerálne látky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Renata Kolláthová
Posledná zmena: 08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovak journal of animal science. ISSN 1337-9984.

Originálny názov:
Slovak journal of animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-9984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)