Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1595
Univerzitný e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÁLIK, B. -- BÍRO, D. -- ARPÁŠOVÁ, H. -- ROLINEC, M. -- JURÁČEK, M. -- ŠIMKO, M. -- HANUŠOVSKÝ, O. -- KOLLÁTHOVÁ, R. Vplyv rastlinných kŕmnych aditív na úžitkovosť neprežúvavcov: prehľadová štúdia: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 312--319. ISBN 978-80-8077-620-6.

Originálny názov: Vplyv rastlinných kŕmnych aditív na úžitkovosť neprežúvavcov: prehľadová štúdia: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review
Anglický názov: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review
Autor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (16%)
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (12%)
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (12%)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (12%)
doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (12%)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (12%)
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. (12%)
Ing. Renata Kolláthová (12%)
Pracovisko: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Katedra výživy zvierat
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesto vydania: Košice
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 312
Do strany: 319
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Hygiena alimentorum XL
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: kŕmne doplnky, fytoaditíva, zdravie zvierat, výživa zvierat, neprežúvavce, jatočná výťažnosť
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Hygiena alimentorum XL. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6.

Originálny názov: Hygiena alimentorum XL
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8077-620-6
Vydavateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)