Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts          
     
Final thesis
     
Projects     
     Placements     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
The effect of phytogenic additives on nutrients utilization in non-ruminants
Written by (author):
Department:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na využiteľnosť živín u neprežúvavcov.
Summary:
Cieľom práce je analyzovanie vplyvu fytogénnych kŕmnych aditív na využiteľnosť živín vo výžive neprežúvavcov. V práci sú popísané výsledky z 3 experimentov, v ktorých bol analyzovaný vplyv repkového obnôžkového peľu na produkčné a biochemické parametre laboratórnych potkanov (modelový experiment), vplyv Rhus corriaria L. (1 % koncentrácia v kompletnej kŕmnej zmesi) na produkčné a biochemické parametre nosníc a pokuse so športovými koňmi sme sledovali vplyv fytogénneho aditíva, ktorého účinnými látkami bola zmes esenciálnych olejov z oregána, anízu a citrusových plodov obohatená o fruktooligosacharidy na biochemické parametre a stráviteľnosť živín u športových koní. V modelovom experimente s laboratórnymi potkanmi (línia Wistar), 1 kontrolná skupina (K) a 3 pokusné skupiny zvierat (v každej 10 zvierat oboch pohlaví v pomere 1:1) bolo fytogénne aditívum zapracované do kompletnej kŕmnej zmesi v koncentrácii 0,3 (A), 0,5 (B) a 0,75 % (C). U samíc potkanov sme vplyvom aditíva zistili pozitívny vplyv nižšej koncentrácie TRG v krvnom sére, ktorý bol preukazný (P<0,05) v skupine zvierat A (0,3 % aditíva) a C (0,75 % aditíva) v porovnaní so skupinou K. Vplyvom fytogénneho aditíva sme u samíc skupiny A a C zaznamenali preukazne vyšší (P<0,05) sérový obsah cholesterolu. U samcov potkanov sme vplyvom fytogénneho aditíva zistili nižšiu sérovú koncentráciu TRG vo všetkých skupinách, preukazne (P<0,05) však iba v skupine C. V obsahu CHOL sme zistili u potkanov pokusných skupín vyššie hodnoty, preukazné (P<0,05) rozdiely sme zistili medzi skupinami K, B a C. V experimente s nosnicami sme preukazné (P<0,05) rozdiely medzi kontrolnou a pokusnou skupinou zistili v obsahu celkových bielkovín a aktivity ALP na konci znášky. Po prídavku Rhus corriaria L. sme zistili preukazne (P<0,05) nižší obsah tuku vo všetkých 3 odberoch vajec a preukazne nižší obsah cholesterolu po 1. a 3. odbere vajec. Vplyvom Rhus corriaria L. sme zistili nepreukazne (P>0,05) nižšiu priemernú hmotnosť vajec v pokusnej skupine nosníc. Vo všetkých odberoch sme zaznamenali preukazne (P<0,05) svetlejšiu farbu vaječných žĺtkov v pokusnej skupine nosníc. V experimente so športovými koňmi sme nezistili preukazný vplyv testovaného aditíva na biochemické parametre krvi. Prídavkom fytogénneho aditíva sme detekovali preukazne (P<0,05) vyššiu stráviteľnosť sušiny, bezdusíkatých látok výťažkových a organickej hmoty, vlákniny, NDV, ADV, Mg a K v pokusnej skupine koní.
Key words:výživa, fytogénne aditíva, potkan, nosnice, kone, využiteľnosť živín

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited