Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na využiteľnosť živín u neprežúvavcov.
Autor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Pracoviště: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Oponent 1:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.
Oponent 3:prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na využiteľnosť živín u neprežúvavcov.
Abstrakt:Cieľom práce je analyzovanie vplyvu fytogénnych kŕmnych aditív na využiteľnosť živín vo výžive neprežúvavcov. V práci sú popísané výsledky z 3 experimentov, v ktorých bol analyzovaný vplyv repkového obnôžkového peľu na produkčné a biochemické parametre laboratórnych potkanov (modelový experiment), vplyv Rhus corriaria L. (1 % koncentrácia v kompletnej kŕmnej zmesi) na produkčné a biochemické parametre nosníc a pokuse so športovými koňmi sme sledovali vplyv fytogénneho aditíva, ktorého účinnými látkami bola zmes esenciálnych olejov z oregána, anízu a citrusových plodov obohatená o fruktooligosacharidy na biochemické parametre a stráviteľnosť živín u športových koní. V modelovom experimente s laboratórnymi potkanmi (línia Wistar), 1 kontrolná skupina (K) a 3 pokusné skupiny zvierat (v každej 10 zvierat oboch pohlaví v pomere 1:1) bolo fytogénne aditívum zapracované do kompletnej kŕmnej zmesi v koncentrácii 0,3 (A), 0,5 (B) a 0,75 % (C). U samíc potkanov sme vplyvom aditíva zistili pozitívny vplyv nižšej koncentrácie TRG v krvnom sére, ktorý bol preukazný (P<0,05) v skupine zvierat A (0,3 % aditíva) a C (0,75 % aditíva) v porovnaní so skupinou K. Vplyvom fytogénneho aditíva sme u samíc skupiny A a C zaznamenali preukazne vyšší (P<0,05) sérový obsah cholesterolu. U samcov potkanov sme vplyvom fytogénneho aditíva zistili nižšiu sérovú koncentráciu TRG vo všetkých skupinách, preukazne (P<0,05) však iba v skupine C. V obsahu CHOL sme zistili u potkanov pokusných skupín vyššie hodnoty, preukazné (P<0,05) rozdiely sme zistili medzi skupinami K, B a C. V experimente s nosnicami sme preukazné (P<0,05) rozdiely medzi kontrolnou a pokusnou skupinou zistili v obsahu celkových bielkovín a aktivity ALP na konci znášky. Po prídavku Rhus corriaria L. sme zistili preukazne (P<0,05) nižší obsah tuku vo všetkých 3 odberoch vajec a preukazne nižší obsah cholesterolu po 1. a 3. odbere vajec. Vplyvom Rhus corriaria L. sme zistili nepreukazne (P>0,05) nižšiu priemernú hmotnosť vajec v pokusnej skupine nosníc. Vo všetkých odberoch sme zaznamenali preukazne (P<0,05) svetlejšiu farbu vaječných žĺtkov v pokusnej skupine nosníc. V experimente so športovými koňmi sme nezistili preukazný vplyv testovaného aditíva na biochemické parametre krvi. Prídavkom fytogénneho aditíva sme detekovali preukazne (P<0,05) vyššiu stráviteľnosť sušiny, bezdusíkatých látok výťažkových a organickej hmoty, vlákniny, NDV, ADV, Mg a K v pokusnej skupine koní.
Klíčová slova:výživa, fytogénne aditíva, potkan, nosnice, kone, využiteľnosť živín

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně