Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Identifikačné číslo: 1596
Univerzitný e-mail: jana.ladvenicova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Bábik
Faktory pôsobiace na úspech podniku na trhu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Bábik
Význam finančnej analýzy v hospodárení podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Babínová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Evelyn Bajkaiová
Analýza tvorby a vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Alžbeta Balušíková
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Báró
Finančno ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Belušková
Analýza finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Simona Blahová
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bošanská
Cash flow ako významný determinant úspešnosti hospodárenia podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žaneta Bottliková
Faktory úspešnosti postavenia vybraného podniku na trhu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Brathová
Analýza hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matúš Brňo
Finančná analýza v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Brňo
Implementácia metódy Balanced Scorecard vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ondrej Cehula
Determinanty ovplyvňujúce hospodárenie vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Cicáková
Tvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Cigáňová
Finančná analýza a tvorba finačného plánu vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Cigáňová
Výsledok hospodárenia a faktory vplývajúce na jeho tvorbu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tünde Csölleová
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tünde Csölleová
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Čepedyová
Analýza peňažných tokov vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Černák
Finančno ekonomická analýza podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Černák
Implementácia metódy Balanced Scorecard vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Červený
Determinanty vplývajúce na hospodárenie vybraného podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lucia Dančíková
Analýza pôdneho fondu v krajinách V4
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lucia Dančíková
Investície a ich význam vo vybranom kraji SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamara Dobrovolná
Analýza ekonomickej výkonnosti vybraného podniku prostredníctvom moderných metód
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tamara Dobrovolná
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Dravecká
Investície ako významný faktor rozvoja vybraného regiónu na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Drbulová
Finančná analýza a tvorba finančného plánu vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Dubická
Využitie finančnej analýzy s akcentom na upevnenie pozície podniku na trhu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Duračinská
Predikcia finančného zdravia poľnohospodárskych podnikov v okrese Bardejov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Durdiaková
Rozbor finančného zdravia podniku na základe údajov z účtovnej závierky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Feketeová
Metódy hodnotenia efektívnosti investícií vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nora Ficzová
Analýza faktorov vplývajúcich na tvorbu výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Frišová
Analýza cash flow vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Frišová
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniela Füleová
Predikčné modely a ich využitie v podniku HUHN Presstech,s.r.o.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Funtová
Analýza finančnej situácie podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Gaťášová
Finančná analýza a zostavenie finančného plánu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Gešvantner
Rozbor finančného zdravia podniku na základe údajov z účtovnej závierky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Grega
Finančno ekonomická analýza podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Holíková
Analýza nákladov, výnosov a tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Horniak
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Sára Horváthová
Analýza faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hujsiová
Predikcia finančného zdravia vybranej s r.o.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Ištoková
Analýza peňažných tokov vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrea Ivanová
Analýza finančnej situácie podniku prostredníctvom ukazovateľov finančnej analýzy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Jakubíková
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Jankov
Investície a ich význam v ekonomike vybranej krajiny
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Janušková
Analýza efektívnosti využitia výrobného faktora pôda vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Javorková
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Magdaléna Jelenová
Analýza hospodárenia podniku účtujúceho v jednoduchej sústave účtovníctva
marec 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dorota Jesenská
Faktory vplývajúce na tvorbu výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tatiana Joryová
Business plán
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Juhásová
Analýza platobnej schopnosti vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Jurika
Finančno ekonomická analýza vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Barbora Kapustová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Karabová
Analýza hospodárenia vybraného podniku v súčasných trhových podmienkach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Karcol
Analýza pôdneho fondu na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kečkéš
Analýza finančných výsledkov vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Kiesel
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Katarína Kišacová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Kišová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Kišová
Tvorba finančného plánu vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Klimeková
Investície a riziká investovania na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Kluvancová
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Kobzová
Rozbor finančného zdravia podniku na základe účtovných výkazov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Diana Kolíková
Analýza hospodárenia vybraného podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Kollár
Analýza hospodárenia vybraného podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miloš Kopecký
Analýza cash flow vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Korcová
Analýza vnútroných a vonkajších faktorov pôsobiacich na úspech podniku na trhu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrea Korcová
Tvorba finančného plánu vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Korgó
Využitie finančnej analýzy pri tvorbe finančného plánu vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslava Kovácsová
Finančná analýza a jej využitie v praxi vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kováčová
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Kozmová
Determinanty hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Bibiana Krakovíková
Využitie ukazovateľa EVA na zhodnotenie výkonnosti podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Juraj Královič
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Krendželáková
Tvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Natália Krošláková
Finančno-ekonomická analýza podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Kršáková
Analýza hospodárenia vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšenie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabina Kubičeková
Analýza a komparácia cash flow v skupine poľnohospodárskych podnikov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Kubišová
Analýza faktorov pôsobiacich na úspech podniku na trhu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kuchar
Predikcia finančnej situácie vo vybranom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Kúseková
Moderné metódy hodnotenia výkonnosti vybranej a.s.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Kusyová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Natália Kuťková
Finančno ekonomická analýza podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Lajtmanová
Analýza efektívnosti investičného zámeru vybraného podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Lajtmanová
Využitie finančnej analýzy v praxi vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Ľalíková
Finančná analýza s akcentom na likviditu podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Ľalíková
Konkurencieschopnosť podniku v podmienkach trhovej ekonomiky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Laurová
Tradičné a moderné kritériá hodnotenia výkonnosti vybranej a.s.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Natália Leššová
Investície a ich význam vo vybranej krajine
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Simona Leššová
Pôda ako obmedzený a nenahraditeľný výrobný faktor
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Martina Lúžna
Finančno ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daša Majková
Komparácia ekonomických výsledkov vybraného poľnohospodárskeho podniku s hodnotami dosiahnutými v odvetví
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Annamária Majorová
Faktory vplývajúce na ekonomickú pridanú hodnotu vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrícia Malčeková
Efektívnosť výroby vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Maronová
Analýza hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Mészárosová
Finančno ekonomická analýza vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Mészárosová
Využitie finančnej analýzy pri tvorbe finančného plánu vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Hana Mezulianiková
Komparácia finančných výsledkov poľnohospodárskeho podniku s hodnotami dosiahnutými v odvetví
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľubica Michaliková
Analýza faktorov vplývajúcich na tvorbu výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Móciková
Analýza finančnej situácie vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Molnárová
Likvidita a jej aspekty vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Molnárová
Predikčné modely a ich využitie v praxi vybraného podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Natália Moravanská
Investície a ich význam v Trnavskom kraji
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Mosná
Tradičné verzus moderné kritériá hodnotenia výkonnosti vo vybranej a.s.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Nemkyová
Analýza hospodárenia podnikov pôsobiacich v odvetví stavebníctva
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Nemkyová
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Nguyenová
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov pôsobiacich na úspech podniku na trhu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Žofia Nôtová
Postavenie finančnej analýzy vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Novotná
Analýza finančného zdravia podniku a možnosti jeho zlepšenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Osuchová
Komparácia hospodárenia skupiny vybraných poľnohospodárskych podnikov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Paláková
Tradičné verzus moderné kritériá hodnotenia výkonnosti podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tamás Páldi
Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamás Páldi
Faktory ovplyvňujúce úspech podniku na trhu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Romana Paličková
Riadenie nákladov vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Pappová
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Beáta Pappová
Rozbor finančného zdravia podniku na základe údajov z účtovnej závierky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Petrovská
Finančná analýza a tvorba finančného plánu v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Henrieta Pilátová
Analýza faktorov pôsobiacich na úspech podniku na trhu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Poláčiková
Pôda ako obmedzený a nenahraditeľný zdroj
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Polák
Likvidita a jej aspekty vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Renáta Rácová
Ukazovateľ EVA ako nástroj moderných metód hodnotenia výkonnosti podniku
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Rožnovjáková
Determinanty hospodárenia vybraného podniku na trhu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dagmara Rybanská
Tvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Samuelčíková
Efektívnosť využitia výrobného faktora pôda v krajinách V4
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Samuelčíková
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lýdia Sedláková
Analýza efektívnosti výroby vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lýdia Sedláková
Analýza vonkajších a vnútorných determinantov ovplyvňujúcich hospodárenie podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Zoltán Sidó
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Slovíková
Význam finančnej analýzy v hospodárení podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Spišiaková
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Adriana Spodniaková
Pôda ako obmedzený a nenahraditeľný zdroj
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Szabová
Tradičné verzus moderné kritéria hodnotenia výkonnosti podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Melinda Szárazová
Finančná analýza s akcentom na rentabilitu podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Jakub Szetei
Využitie finančnej analýzy s akcentom na upevnenie pozície podniku na trhu
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Szőkeová
Determinanty ovplyvňujúce hospodárenie vybraného podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Szőkeová
Implementácia metódy Balanced Scorecard vo vybranom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ščurka
Investičná činnosť vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Šebestová
Investície a ich význam v ekonomike SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľubica Ševčíková
Finančná analýza ako nástroj odhalenia problémov v hospodárení podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Števková
Analýza efektívnosti vybranej investície a jej vplyv na životné prostredie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Švajda
Efektívnosť využitia výrobného faktora pôda v krajinách V4
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Švolíková
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Takáč
Analýza nákladov, výnosov a tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikoleta Tóthová
Analýza vonkajších a vnútorných determinantov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Tóthová
Moderné verzus tradičné metódy hodnotenia výkonnosti podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Vladimír Troják
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Tulejová
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Turanová
Analýza hospodárenia vybraného športového klubu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Erik Tušim
Tvorba výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Radoslava Uharková
Analýza faktorov vplývajúcich na tvorbu výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
155.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslava Uharková
Rozbor finančného zdravia na základe údajov z účtovnej závierky podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Urbanová
Analýza hospodárenia poľnohospodárskeho podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anita Uzsáková
Faktory vplývajúce na ekonomickú pridanú hodnotu vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
158.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Petra Valentová
Analýza peňažných tokov vo vybranom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Vanda
Analýza ekonomických výsledkov vybraného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
160.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adrián Varga
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v krajinách V4
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
161.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Varga
Analýza peňažných tokov podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
162.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Vinczeová
Finančná analýza a tvorba finančného plánu vo vybranom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
163.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Vraniaková
Význam finančnej analýzy v hospodárení vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dagmara Zaujecová
Predikcia finančného zdravia podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
165.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Zuziková
Analýza ekonomických výsledkov v poľnohospodárskom podniku a ich porovnanie s hodnotami dosiahnutými v odvetví
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
166.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Zuziková
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná