Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Identification number: 1600
University e-mail: janka.beresecka [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ľubica Ábelová
Marketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta Nitra
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Ácsová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Adamčíková
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Babčanová
Inovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoru
April 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Babčanová
Vplyv sezónnosti na dopyt po službách vo vybranom ubytovacom zariadení na vidieku
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Bagiová
Postavenie CR na Slovensku a vo Francúzku
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Bálešová
Založenie podniku vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
April 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Barnáková
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom okrese SR
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lilla Battaová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom okrese SR
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Berec
Postavenie CR na Slovensku a v Nemeckej spolkovej republike
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Boorová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom okrese Nitrianskeho kraja
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Brédiková
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Bubák
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Cipovová
Možnosti vytvorenia produktu cestovného ruchu "Jantárová cesta" na území Slovenskejrepubliky
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Dzian
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
June 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Fábiková
Vplyv produktov cestovnej kancelárie Hechter na podporu cestovného ruchu
March 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Fusková
Konkurencieschopnosť vybraného regiónu z pohľadu cestovného ruchu a jeho marketingové aktivity
March 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Gašparovičová
Spokojnosť návštevníkov cestovného ruchu s poskytovanými službami
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gatial
Vplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rast
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Gažiová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jana Gažiová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
April 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Radka Gejdošová
Využívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchu
April 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hamadová
Súčasné trendy v cestovnom ruchu
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrieta Harcegová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Hoppan
Možnosti pre rozvoj cestovného ruchu vo vybranej obci Nitrianskeho kraja.
April 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Hoppan
Remeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchu
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Hutlasová
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Chovanec
Hodnotenie ekonomického rozvoja obcí združenia Termál
April 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Jakalová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Kapcová
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Keselyová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Klinga
Spokojnosť zákazníkov so službami vybraných cestovných kancelárií
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Klučková Lendelová
Inovatívny produkt cestovného ruchu a jeho uvedenie na trh
March 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kmeťová
Hodnotenie vybraného produktu cestovného ruchu - vínne cesty
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kmeťová
Spokojnosť zákazníkov s vybraným produktom cestovného ruchu - vinné cesty
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kováčová
Založenie podniku cestovného ruchu lokalizovaného vo vidieckom priestore Trnavského kraja a jeho formy komunikácie
March 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Simona Krupová
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Lehocký
Hodnotenie návštevnosti vybraných obcí v mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Luermanová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Luermanová
Spokojnosť návštevníkov cestovného ruchu s poskytovanými službami
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Lysá
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Lysá
Využívanie nástrojov komunikačného mixu návštevníkmi cestovného ruchu vo vybraných ubytovacích zariadeniach Nitrianskheho kraja
March 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Ina Melišková, PhD.
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
April 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Miková
Založenie podniku cestovného ruchu lokalizovaného vo vidieckom priestore Nitrianskeho kraja a jeho formy komunikácie
April 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Minarovičová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Nedas
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
April 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Nehézová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hedviga Nechalová
Konkurencieschopnosť vybraného regiónu z pohľadu cestovného ruchu a jeho marketingové aktivity
March 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Očenášová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bianka Oravcová
Prínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidieka
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oľga Otrubová
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
April 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Pallová
Vplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónu
April 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Papierniková
Kvalita služieb vo vybranom ubytovacom zariadení cestovného ruchu na Kréte
March 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Pavlíčková
Návrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchu
April 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sulamit Pekaríková
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
March 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Péliová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
April 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karol Petrus
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Karol Petrus
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
March 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Petrušová
Postavenie CR na Slovensku a v Českej republike
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mgr. Soňa Púryová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Sládečková
Spoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste Nitra
April 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Slamková
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Slovák
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
April 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Strapák
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Svistun
Spokojnosť návštevníkov cestovného ruchu s poskytovanými službami
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslava Syllabová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom okrese SR
July 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Szabo
Konkurencieschopnosť vybraného regiónu z pohľadu cestovného ruchu a jeho marketingové aktivity
March 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Szabo
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Šanthová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jana Ševčíková
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Škriniarová
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Štetinová
Hodnotenie návštevnosti vybraných obcí v mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
April 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Telekesová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslava Tomašáková
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
March 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Branislav Valent
Faktory návštevnosti aquaparkov na Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Branislav Valent
Faktory návštevnosti aquaparkov na Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Denis Vančo
Vplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónu
April 2020Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Elena Vaňová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Veselič
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Veselovská
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomíra Vývleková
Štandardizácia kvality v CR ako nástroj rozvoja
April 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Diana Záhorská
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
May 2019Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Zapletajová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Zúziková
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denisa Zverinová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
April 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress