Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Identifikačné číslo: 1600
Univerzitný e-mail: janka.beresecka [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľubica Ábelová
Marketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta Nitra
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Ácsová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Adamčíková
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Babčanová
Inovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoru
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Babčanová
Vplyv sezónnosti na dopyt po službách vo vybranom ubytovacom zariadení na vidieku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Bagiová
Postavenie CR na Slovensku a vo Francúzku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Bálešová
Založenie podniku vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Barnáková
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom okrese SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lilla Battaová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom okrese SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Berec
Postavenie CR na Slovensku a v Nemeckej spolkovej republike
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Boorová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom okrese Nitrianskeho kraja
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Brédiková
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Bubák
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Cipovová
Možnosti vytvorenia produktu cestovného ruchu "Jantárová cesta" na území Slovenskejrepubliky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Dzian
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Fábiková
Vplyv produktov cestovnej kancelárie Hechter na podporu cestovného ruchu
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Fusková
Konkurencieschopnosť vybraného regiónu z pohľadu cestovného ruchu a jeho marketingové aktivity
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Gašparovičová
Spokojnosť návštevníkov cestovného ruchu s poskytovanými službami
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Gatial
Vplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rast
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Gažiová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Jana Gažiová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Radka Gejdošová
Využívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hamadová
Súčasné trendy v cestovnom ruchu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Henrieta Harcegová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Hoppan
Možnosti pre rozvoj cestovného ruchu vo vybranej obci Nitrianskeho kraja.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Hoppan
Remeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Hutlasová
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Chovanec
Hodnotenie ekonomického rozvoja obcí združenia Termál
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Jakalová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriana Kapcová
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Keselyová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Klinga
Spokojnosť zákazníkov so službami vybraných cestovných kancelárií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Klučková Lendelová
Inovatívny produkt cestovného ruchu a jeho uvedenie na trh
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kmeťová
Hodnotenie vybraného produktu cestovného ruchu - vínne cesty
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kmeťová
Spokojnosť zákazníkov s vybraným produktom cestovného ruchu - vinné cesty
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kováčová
Založenie podniku cestovného ruchu lokalizovaného vo vidieckom priestore Trnavského kraja a jeho formy komunikácie
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Simona Krupová
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Lehocký
Hodnotenie návštevnosti vybraných obcí v mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Luermanová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Luermanová
Spokojnosť návštevníkov cestovného ruchu s poskytovanými službami
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Lysá
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Lysá
Využívanie nástrojov komunikačného mixu návštevníkmi cestovného ruchu vo vybraných ubytovacích zariadeniach Nitrianskheho kraja
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bc. Ina Melišková, PhD.
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Miková
Založenie podniku cestovného ruchu lokalizovaného vo vidieckom priestore Nitrianskeho kraja a jeho formy komunikácie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Minarovičová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Nedas
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Nehézová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hedviga Nechalová
Konkurencieschopnosť vybraného regiónu z pohľadu cestovného ruchu a jeho marketingové aktivity
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Očenášová
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianka Oravcová
Prínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidieka
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Oľga Otrubová
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Pallová
Vplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Papierniková
Kvalita služieb vo vybranom ubytovacom zariadení cestovného ruchu na Kréte
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Pavlíčková
Návrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Sulamit Pekaríková
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Péliová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karol Petrus
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Karol Petrus
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Petrušová
Postavenie CR na Slovensku a v Českej republike
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mgr. Soňa Púryová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Sládečková
Spoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste Nitra
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Slamková
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Slovák
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Strapák
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Svistun
Spokojnosť návštevníkov cestovného ruchu s poskytovanými službami
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslava Syllabová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom okrese SR
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Szabo
Konkurencieschopnosť vybraného regiónu z pohľadu cestovného ruchu a jeho marketingové aktivity
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Szabo
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Šanthová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Jana Ševčíková
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Škriniarová
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Štetinová
Hodnotenie návštevnosti vybraných obcí v mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Spokojnosť zákazníkov so službami poskytovanými v ubytovacích zariadeniach lokalizovaných v Nitrianskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Telekesová
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslava Tomašáková
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Branislav Valent
Faktory návštevnosti aquaparkov na Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Branislav Valent
Faktory návštevnosti aquaparkov na Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Denis Vančo
Vplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elena Vaňová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v strediskách cestovného ruchu vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Veselič
Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj CR vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Veselovská
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slavomíra Vývleková
Štandardizácia kvality v CR ako nástroj rozvoja
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Diana Záhorská
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrea Zapletajová
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu v ubytovacích zariadeniach CR vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Zúziková
Vplyv kreatívnej činnosti na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Denisa Zverinová
Konkurencieschopnosť vybraného vidieckeho regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná