Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Identification number: 1600
University e-mail: janka.beresecka [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Marketing-communication strategy of local tourism branding
Beresecká, Janka
Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu = Marketing-communication strategy of local tourism branding. 1st ed. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2019. 54 p. ISBN 978-80-558-1400-1.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
2.Povedomie o značke vo vidieckom turizme
Beresecká, Janka
Povedomie o značke vo vidieckom turizme. Habilitation thesis. 2019. 120 p.
DAIDizertačné a habilitačné práce2019Details
3.Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
4.Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.