Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

     
Absolvent
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu bovinného kapa-kazeínu metódou PCR-RFLP
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu bovinného kapa-kazeínu metódou PCR-RFLP
Abstrakt:
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť frekvencie alel a genotypovú štruktúru populácie hovädzieho dobytka pre kapa-kazeín. Genómová DNA bola izolovaná z krvi hovädzieho dobytka a následne s využitím PCR -- RFLP metódy boli identifikované polymorfné varianty kapa-kazeínu hovädzieho dobytka. V analyzovanej populácii boli pre gén CSN3 zistené všetky tri genotypy a to genotyp AA 25 zvierat, genotyp AB 28 zvierat a genotyp BB 1 zviera. Genotyp AA mal frekvenciu 46,30 %, frekvencia genotypu AB bola 51,85 % a najmenej zastúpený bol genotyp BB s frekvenciou 1,85 %. Výsledky poukazujú na to, že frekvencia alely A bola veľmi vysoká a je v populácii zastúpená 72,22 %. Frekvencia alely B bola 27,78 %.
Kľúčové slová:PCR-RFLP, polymorfizmus, hovädzí dobytok, CSN3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene