Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou ARMS-PCR
Autor:
Ing. Peter Porubský
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou ARMS-PCR
Abstrakt:
Hlavnou bielkovinou mlieka hovädzieho dobytka je kazeín, ktorý je tvorený frakciami alfa-s1, alfa-s2, kapa a beta. Beta-kazeín je lokalizovaný na chromozóme číslo 6. Poznáme 14 rôznych variant beta-kazeínu a to A, A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, H1, H2, I, G. Cieľom našej diplomovej práce bola detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu. Genómová DNA bola izolovaná z krvi hovädzieho dobytka. Na základe ARMS-PCR analýzy sme stanovili genotypovú štruktúru a vypočítali frekvencie alel CSN2 génu slovenského pinzgauského dobytka. Veľkosť rozdielov medzi experimentálne získanými výsledkami a teoreticky získanými výsledkami sme overili x2-testom. V populácii slovenského pinzguského dobytka sme získali genotypy:  AA 10 - zvierat  AB 44 - zvierat  BB 0 -- zvierat Z výsledkov vyplýva, že alela A mala najvyššiu frekvenciu a to 59, 26 %, alela B mala frekvenciu vo výške 40,74 %. Z genotypov mala najvyššiu frekvenciu heterozygotná forma AB a to 81,48%, nižšiu frekvenciu s 18,52 % mal genotyp AA, genotyp BB sme nezistili. Na základe x2- testu sme zistili štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi očakávanými a pozorovanými frekvenciami genotypov v sledovanej populácii hovädzieho dobytka.
Kľúčové slová:
polymorfizmus bielkovín, beta-kazeín, ARMS-PCR, pinzgauský dobytok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene