Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-laktoglobulínu metódou PCR-RFLP
Autor: Ing. Zuzana Šimková
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Kročko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-laktoglobulínu metódou PCR-RFLP
Abstrakt:Táto práca bola zameraná na identifikáciu genetického polymorfizmu beta-laktoglobulínového génu v sledovanej populácii slovenského pinzgauského dobytka. Beta- laktoglobulín sa nachádza na bovinnom chromozóme 11. Izoláciu bovinnej genómovej DNA sme uskutočnili metódou proteolytickej hydrolýzy preteinázou K, fenol-chloroformovej deproteinizácie a etanolovej precipitácie, ktoré boli následne použité na zistenie beta- laktoglobulínových genotypov, pomocou metódy PCR-RFLP s použitím reštrikčného enzýmu HaeIII. Náš materiál spolu zahŕňal 55 zvierat hovädzieho dobytka. Amplifikované PCR produkty boli potom vizualizované v 3% agarózovom géle. V nami analyzovanej populácii zvierat hovädzieho dobyta boli detekované všetky tri existujúce genotypy pre beta- laktoglobulínový gén a to: genotyp AA (148 bp + 99 bp), genotyp AB (148 + 99 bp + 74 bp) a genotyp BB (99 bp + 74 bp). Najvyššie zastúpenie beta-laktoglobulínu mal homozygotný genotyp BB, ktorého frekvencia výskytu bola 0,7273, druhé najvyššie zastúpenie mal heterozygotný genotyp AB, ktorého frekvencia výskytu bola 0,2545. Najmenej zastúpený bol genotyp AA, ktorého frekvencia výskytu dosahovala 0,0182. Následnou genetickou analýzou populácie hovädzieho dobytka sme zistili frekvencie alel beta-laktoglobulínového génu A a B, ktoré mali hodnotu 0,1455 a 0,8545. Genotyp AA beta- laktoglobulín je spájaný s vysokým mliečnym výťažkom a genotyp BB beta-laktoglobulín je zase spájaný s vyšším obsahom kazeínov a tuku, ktoré sú dôležité pri výrobe syrov a mnohých iných mliečnych výrobkov.
Kľúčové slová:hovädzí dobytok, mlieko, beta-laktoglobulín, PCR-RFLP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene