Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty
     
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu prion proteínového génu (PRNP) metódou PCR
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu prion proteínového génu (PRNP) metódou PCR
Abstrakt:Cieľom práce bolo identifikovať polymorfizmus PRNP génu a zistiť genotypovú štruktúru v populácii pinzgauského dobytka. Prióny sú infekčné agensy, ktoré nemajú v genóme nukleové kyseliny. Prión je schopný autoreduplikácie a je zložený takmer výhradne z izoformy normálnej bunkovej bielkoviny, ktorá sa reprodukuje neobvyklým spôsobom tým, že prevádza do svojho vlastného obrazu podobné existujúce bielkoviny zistené v rámci všetkých živých buniek. Prión je definovaný ako malá bielkovinová infekčná častica, ktorá bráni inaktivácii postupov, ktoré modifikujú nukleové kyseliny a spôsobuje prenosné smrteľné neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat a označujú sa ako TSE (prenosné spongioformné enecefalopatie). Biologický materiál bol získaný od 39 matiek býkov slovenského pinzgauského plemena. Hovädzia genomická DNA bola izolovaná metódou proteolytickej hydrolýzy proteinázou K, fenol -- chloroformovou deprotenizáciou a etanolovou precipitáciou a následne bola analyzovaná PCR metódou za účelom odhadu PRNP genotypov. V populácii hovädzieho dobytka v celkovom počte 39 zvierat boli zistené 2 genotypy: homozygotný genotyp 6/6, ktorý mal prevahu a heterozygotný genotyp 5/6. Genotyp zodpovedný za vznik BSE 5/5 nebol zistený.
Kľúčové slová:hovädzí dobytok, , BSE, PRNP, PCR, prión

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene