Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent
     
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia polymorfizmu SILV génu u rôznych plemien psov
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu SILV génu u rôznych plemien psov
Abstrakt:
Táto diplomová práca je nadviazaním na bakalársku prácu, ktorá bola zameraná na genetické aspekty sfarbenia u psov. Obsahom práce je stručné zhrnutie histórie, pôvodu a vývoja psa, sfarbenie srsti a jeho dedičnosť, chemická podstata pigmentácie srsti a génov asociovaných so sfarbením srsti psov. Hlavnou témou diplomovej práce je detekcia polymorfizmu SILV génu u plemien psov: borderská kólia, austrálsky ovčiarsky pes. U psov je tento gén lokalizovaný na 10. chromozóme a má dve alely ,,M" dominantnú alelu, ktorá spôsobuje merle sfarbenie a recesívnu alelu ,,m", ktorá má za následok jednotné sfarbenie. Bolo dokázané, že tento gén spôsobuje zriedenie farby a expresia tohto génu sa prejavuje hlavne v oblasti kože a očí. Merle vzor srsti spôsobuje krátky vmedzerený element na rozhraní intrón 10/ exón 11 SILV génu. Súčasťou práce bolo získanie biologického materiálu od 20 psov, u ktorých sa vyskytoval fenotyp merle a psov jednotne sfarbených na porovnanie. Izolácia genómovej DNA z bukálnych slizníc sa uskutočnila komerčným kitom DNAzol(Molecular Research Center) podľa priloženého postupu. Ako prenosné médium sa využíval roztok 0,5 M roztoku EDTA. S využitím PCR metódy bol identifikovaný polymorfizmus SILV génu u týchto plemien psov. Vyhodnotili a porovnali sa frekvencie alel a genotypová štruktúra ich populácie pre SILV gén. V skupine austrálskych ovčiakov (8), sme zistili všetky tri genotypy, a to MM - 2, Mm - 5 a mm - 1. V skupine border kólií (12) sme detegovali genotypy Mm - 2 a mm - 10. Z výsledkov vyplýva, že v skupine austrálskych ovčiakov mala najvyššiu frekvenciu alela M - 0,5625 a z genotypov mala najvyššiu frekvenciu heterozygotná forma Mm - 0,625. V skupine border kólií mala najvyššiu frekvenciu alela m - 0,92 a z genotypov, homozygotná forma mm - 0,83.
Kľúčové slová:border kólia, austrálsky ovčiak, SILV

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene