Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty          Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia polymorfizmu SOCS2 génu u plemena český fúzač
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu SOCS2 génu u plemena český fúzač
Abstrakt:
Naším cieľom bolo určiť polymorfizmus SOCS 2 génu u plemena český fúzač s rozdelením podľa pohlavia. Najprv sme izolovali genómovú DNA z krvi psov pomocou komerčného kitu NucleospinBlood. K dispozícii sme mali 42 vzoriek od jedincov oboch pohlaví. S využitím PCR/RFLP metódy sme určili polymorfizmus SOCS 2 génu a následne sme vyhodnotili a porovnali frekvencie alel a genotypovú štruktúru populácie plemena český fúzač pre SOCS 2 gén. V úvode sme sa venovali všeobecnej histórii psovitých šeliem a pôvodu psa. Ďalej sme popísali základné genetické pojmy. Keďže aj iné gény vplývajú na rast psov, v ďalšej časti sú opísané vybrané gény ovplyvňujúce rast. A na záver sme podrobne charakterizovali SOCS 2 gén, jeho funkcie, lokalizáciu a vlastnosti. S použitím PCR/RFLP metódy sme identifikovali polymorfizmus SOCS2 génu. Výsledky PCR/RFLP analýzy SOCS 2 génu na 3% agarózovom géli boli nasledovné: alela G tvorila 279bp, 238bp, 87bp fragmenty a alela T bola tvorená 366bp, 238bp fragmentami. Frekvencia alely T u súk bola 0,3333, u psov 0,1111 a alely G u súk 0,6667 a u psov 0,8889. U 42 jedincov sa vyskytli všetky genotypy, a to homozygotný genotyp -- GG u 23 jedincov, heterozygotný genotyp -- GT u 14 a homozygotný genotyp -- TT u 5 jedincov. Tieto výsledky je možné použiť v šľachtiteľskej genetike, či už ide o zdravie psov, vytvorenie nových plemien alebo vlastností psov a takisto aj o posunutie genetiky na ďalšiu úroveň.
Kľúčové slová:SOCS 2 , PCR/RFLP metóda, polymorfizmus, frekvencia alel, genotypová štruktúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene