Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou PCR-RFLP
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou PCR-RFLP
Abstrakt:Hlavným cieľom našej diplomovej práce bola detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta -- kazeínu metódou PCR -- RFLP. Pre štúdium polymorfizmus vybraného kandidátskeho génu bolo použitých 55 kusov zvierat Slovenského pinzgauského plemena. S využitím PCR -- RFLP analýzy sme vypočítali frekvencie alel pre gén CSN2. V nami sledovanej populácii boli zistené tri genotypy, a to nasledovne: A1A1 (14 zvierat), A1A2 (30 zvierat), A2A2 (11 zvierat), a teda najpočetnejšie zastúpená bola heterozygotná forma A1A2 s frekvenciou 54,55 %. Genotyp A1A1 mal frekvenciu 25,45 % a A2A2 len 20 %. Zo zistených výsledkov vyplýva, že alela A1 je zastúpená 52,73 %, a je početnejšia ako alela A2 so 47,27 %. Diplomová práca ďalej pojednáva o zložení mlieka, členení mliečnych proteínov a význame mlieka v ľudskej výžive, vzhľadom na obsah jednotlivých variant beta -- kazeínu. Variant A1 je spájaný z rôznymi druhmi ochorení ako sú srdcové a cievne ochorenia, syndróm náhleho úmrtia dojčiat, cukrovka a schizofrénia. U A2 variantu nedochádza k štiepeniu beta -- casomorfínu 7 a preto je považovaný za zdraviu prospešný.
Kľúčové slová:
metóda PCR - RFLP, mlieko, polymorfizmus, beta - kazeín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene