Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikační číslo: 1603
Univerzitní e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

     
Absolvent     
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
Autor: Ing. Jozef Dufala
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Jana Hanusová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
Abstrakt:V prvej časti tejto diplomovej práce sme sa zamerali na poskytnutie teoretických informácií zaoberajúcich sa kožnými ochoreniami u psov, kde sme priblížili ich diagnózu, príčinu vzniku a liečbu s dôrazom na atopickú dermatitídu, ktorej výskyt má narastajúcu tendenciu. Atopická dermatitída je z časti geneticky podmienené ochorenie, preto sa náš výskum v praktickej časti zameral na zistenie asociácie medzi SNP rs22114085 a týmto ochorením. Genómová DNA bola izolovaná zo slín psov, u ktorých bol predpokladaný výskyt ochorenia. Pre zistenie polymorfizmu sledovaného SNP sme použili metódu PCR-RFLP, pri ktorej sme použili reštrikčný enzým DdeI, ktorý štiepil získané PCR produkty zo známou sekvenciou. Do výskumu sme zaradili vzorky celkovo od 62 psov, kde najpočetnejšie bolo zastúpene plemeno český fúzač s počtom 45 psov. V analyzovanej populácii psov boli detegované genotypy CC, CT, TT, kde alela C bola prítomná u všetkých psov s atopickou dermatitídou s rôznou frekvenciou výskytu od 0,25-1, na základe čoho môžeme predpokladať asociáciu medzi alelou C a atopickou dermatitídov.
Klíčová slova:
atopická dermatitída , kožné ochorenia , rs22114085, SNP, PCR-RFLP, pes

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně