Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

     Absolvent     Výučba
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
Autor: Ing. Jozef Dufala
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
Abstrakt:V prvej časti tejto diplomovej práce sme sa zamerali na poskytnutie teoretických informácií zaoberajúcich sa kožnými ochoreniami u psov, kde sme priblížili ich diagnózu, príčinu vzniku a liečbu s dôrazom na atopickú dermatitídu, ktorej výskyt má narastajúcu tendenciu. Atopická dermatitída je z časti geneticky podmienené ochorenie, preto sa náš výskum v praktickej časti zameral na zistenie asociácie medzi SNP rs22114085 a týmto ochorením. Genómová DNA bola izolovaná zo slín psov, u ktorých bol predpokladaný výskyt ochorenia. Pre zistenie polymorfizmu sledovaného SNP sme použili metódu PCR-RFLP, pri ktorej sme použili reštrikčný enzým DdeI, ktorý štiepil získané PCR produkty zo známou sekvenciou. Do výskumu sme zaradili vzorky celkovo od 62 psov, kde najpočetnejšie bolo zastúpene plemeno český fúzač s počtom 45 psov. V analyzovanej populácii psov boli detegované genotypy CC, CT, TT, kde alela C bola prítomná u všetkých psov s atopickou dermatitídou s rôznou frekvenciou výskytu od 0,25-1, na základe čoho môžeme predpokladať asociáciu medzi alelou C a atopickou dermatitídov.
Kľúčové slová:atopická dermatitída , kožné ochorenia , rs22114085, SNP, PCR-RFLP, pes

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene