Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou ARMS-PCR
Autor: Ing. Ján Šulák
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou ARMS-PCR
Abstrakt:Človek pred dávnymi vekmi spoznal a pochopil úlohu mlieka a jeho funkciu vo svojom živote. Aby získal dostatočné množstvo mlieka, domestikoval hovädzí dobytok, s čím bolo spojené aj obrábanie pôdy a skultúrňovanie krajiny. Vývoj vedy priniesol aj detailnejšie skúmanie mlieka z hľadiska jeho zloženia. Zistilo sa, že medzi hlavné zložky patria tuk, bielkoviny, sacharidy, minerálne látky a iné. Proteínový systém mlieka je tvorený srvátkovými a kazeínovými bielkovinami. Medzi srvátkové bielkoviny zaraďujeme alfa-laktalbumín a beta-laktoglobulín. Kazeínové bielkoviny sa delia na alfa-kazeín (alfas1-kazeín, alfas2-kazeín), beta-kazeín a kapa-kazeín. Polymorfný beta-kazeín obsahuje podľa niektorých autorov 12 variant. Genotypy a alely beta-kazeínu môžu ovplyvňovať produkciu mlieka, obsah tuku, bielkovín. Varianty beta-kazeínu môžu vplývať aj na ľudské zdravie. Poznáme viaceré metódy detekcie polymorfizmu bielkovín. Medzi najznámejšie patrí PCR metóda. Existuje viacero modifikácií PCR metódy. Medzi ne patrí napríklad PCR-RFLP, real-time PCR, ARMS PCR. V našej práci sme na detekciu polymorfizmu bovinného beta-kazeínu použili metódu ARMS PCR. Hodnotili sme populáciu hovädzieho dobytka pinzgauského plemena. V nami sledovanej populácii hovädzieho dobytka v celkovom počte 58 zvierat sa vyskytli dva genotypy a to genotyp AA (12 zvierat) a genotyp AB (46 zvierat). Genotyp AB mal prevahu. Genotyp BB nebol detegovaný. Početnejšia bola alela A ako alela B a v sledovanej populácii bola zastúpená 60,34 %. Frekvencia alely B bola zastúpená 39,66 %.
Kľúčové slová:mlieko, polymorfizmus bielkovín, beta-kazeín, ARMS PCR, pinzgauské plemeno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene