Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu génu MTHFR A1298C
Autor:
Ing. Gabriela Švancárová
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu génu MTHFR A1298C
Abstrakt:Polymorfizmy génu metyléntetrahydrofolát (MTHFR) sú charakterizované zvýšením hladiny homocysteínu v krvnom sére. Polymorfizmus MTHFR génu A1298C je charakterizovaný miernou inhibíciou 5-metyltetrahydrofolát reduktázy z čoho vyplýva menej významné zvýšenie homocysteínu. Zvýšenie homocysteínu v plazme môže byť rizikovým faktorom pre rozvoj kardiovaskulárnych, nervových a ďalších ochorení. Ochorenie však nevzniká len pod vplyvom prítomnosti polymorfizmu, ale závisí aj od ďalších faktorov, ako je vek, pohlavie, príjem živín a pod. Hlavne korelácia polymorfizmu s nedostatočným príjmom kyseliny listovej vedie ku komplikáciam v tehotenstve. V dôsledku čoho by sa malo ženám pred tehotenstvom odporučiť vykonanie testu DNA pre obmedzenie výskytu NTD, rázštepu chrbtice a pery. Cieľom tejto práce bolo zistiť výskyt polymorfizmu MTHFR génu A1298C v populácii. V testovanej populácii sme detekovali všetky tri genotypy s frekvenciami výskytu 52,78% genotyp AC, 30,56% genotyp AA a 16,66% genotyp CC.
Kľúčové slová:
homocysteín, polymorfizmus A1298C, metyléntetrahydrofolát reduktáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene