Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Význam materského mlieka vo výžive dojčiat
Autor: Ing. Andrea Havirová
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Význam materského mlieka vo výžive dojčiat
Abstrakt:Bakalárska práca s názvom "Význam materského mlieka vo výžive dojčiat" pojednáva o materskom mlieku ako o optimálnom spôsobe výživy dojčiat. Preto by si každá matka mala uvedomiť dôležitosť dojčenia a výhradne dojčiť najmenej 6 mesiacov (u detí s rizikom alergie 7 mesiacov). Už viaceré vedecké štúdie a epidemiologické výskumy dokázali významne nižší výskyt celého radu ochorení (akútnych aj chronických) u dojčených detí. V kapitole dojčenie sme sa touto problematikou zaoberali bližšie a rozoberali sme, ako často sa niektoré civilizačné ochorenia objavujú u dojčených detí v porovnaní s nedojčenými, a či materské mlieko skutočne dokáže svojimi účinkami danej chorobe predísť resp. zmierniť/oddialiť jej priebeh. Na túto problematiku naviazala podkapitola umelé mlieka, kde sme sa zaoberali ich definíciou, rozdelením, ale najmä opísaním nevýhod pre novorodencov v porovnaní s materským mliekom. V poslednej kapitole sme zhrnuli problematiku dojčenia v spojení s fajčením, alkoholom, kofeínom, nekonvenčným spôsobom výživy a v neposlednom rade aj s liekmi a drogami.
Kľúčové slová:materské mlieko, dojčatá, dojčenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene