Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu SNP C677T génu MTHFR
Autor: Ing. Ivana Kőszeghyová
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu SNP C677T génu MTHFR
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na detekciu genetického polymorfizmu SNP C667T génu MTHFR. Použili sme biologický materiál získaný od ľudí v celkovom počte 32 vzoriek. Genómová DNA bola izolovaná zo sterov z bukálnych slizníc, následne sme určovali polymorfizmus MTHFR pomocou metódy PCR --RFLP. Vyhodnocovali sme genotypovú štruktúru populácie pre sledované SNP. Ďalej práca popisuje dôležitosť kyseliny listovej v ľudskom organizme. Popísané sú rôzne biochemické funkcie, od jednouhlikatého metabolizmu, úlohy kyseliny listovej vo folátovom cykle, v metabolizme purínových a pyrimidínových báz, metabolizmus metionínu až po polymorfizmus MTHFR a tiež spomínaného polymorfizmu SNP C667T. Poukazuje na možnosti fortifikácie potravín, zdroje kyseliny listovej s najvyššími koncentráciami folátov, a príznaky nedostatku a následné možné ochorenia z nedostatku tohto vitamínu, ako napríklad hyperhomocysteinémia, poruchy neurálnej trubice plodu, Downov syndróm, vznik karcinómov, vplyv na plodnosť, či imunitu.
Kľúčové slová:SNP C677T , Kyselina listová, PCR-RFLP , MTHFR

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene