Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikační číslo: 1603
Univerzitní e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výuka
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
Abstrakt:
V diplomovej práci sme zisťovali detekciu A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka, pričom teoretická časť je zameraná na charakteristiku mlieka a jeho zloženie, pozitívny vplyv na zdravie ľudí účinkami dôležitých vitamínov a minerálnych látok obsiahnutých v ňom , alergiu, intoleranciu a mnohé negatívne účinky zapríčinené viacerými faktormi, medzi ktoré patrí najmä konzumácia A1 mlieka vo výžive človeka. V praktickej časti bol použitý biologický materiál, konkrétne odobraná krv získaná od hovädzieho dobytka v celkovom počte 111 kráv slovenského strakatého plemena, pričom bolo použité prístrojové vybavenie. Genómová DNA bola izolovaná z bukálnych slizníc, následne sme určovali polymorfizmus CSN2 génu pomocou metódy PCR-RFLP a na základe molekulovo-genetických analýz sme vyhodnotili genotypovú štruktúru sledovanej populácie.
Klíčová slova:mlieko, beta-kazeín, CSN2 gén, PCR-RFLP, DNA

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně