Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
Autor: Ing. Simona Kvostková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
Abstrakt:V diplomovej práci sme zisťovali detekciu A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka, pričom teoretická časť je zameraná na charakteristiku mlieka a jeho zloženie, pozitívny vplyv na zdravie ľudí účinkami dôležitých vitamínov a minerálnych látok obsiahnutých v ňom , alergiu, intoleranciu a mnohé negatívne účinky zapríčinené viacerými faktormi, medzi ktoré patrí najmä konzumácia A1 mlieka vo výžive človeka. V praktickej časti bol použitý biologický materiál, konkrétne odobraná krv získaná od hovädzieho dobytka v celkovom počte 111 kráv slovenského strakatého plemena, pričom bolo použité prístrojové vybavenie. Genómová DNA bola izolovaná z bukálnych slizníc, následne sme určovali polymorfizmus CSN2 génu pomocou metódy PCR-RFLP a na základe molekulovo-genetických analýz sme vyhodnotili genotypovú štruktúru sledovanej populácie.
Kľúčové slová:
mlieko, beta-kazeín, CSN2 gén, PCR-RFLP, DNA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene