Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou PCR-RFLP
Autor: Ing. Andrea Križanová
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu bovinného beta-kazeínu metódou PCR-RFLP
Abstrakt:Cieľom našej práce bolo zistiť genotypovú štruktúru populácie slovenského pinzgauského plemena pre gén CSN2 a zastúpenie A2 alely, pretože je v mnohých štúdiách dokázané, že konzumácia mlieka s obsahom A2 variantu beta kazeínu je zdraviu prospešnejšia a znižuje riziko výskytu chorôb spojených s vysokým príjmom LDL, ďalej redukuje sérový cholesterol, znižuje LDL cholesterol, pôsobí ako prevencia srdcových ochorení. Detekcia polymorfizmu vybraného kandidátskeho génu bola realizovaná PCR-RFLP metódou. Naše výsledky poukazujú na to, že najvyššie zastúpenie mala heterozygotná forma A1A2 s frekvenciou 49,54%. Genotyp A1A1 sa vyskytoval s nižšou frekvenciou 30,04%. Najnižšiu frekvenciu výskytu mal genotyp A2A2 a to 20,42%. Na základe výsledkov môžeme vidieť, že alela A1 je početnejšia ako alela A2, čiže alela A1 je v populácii zastúpená až 54,81%, a alela A2 ma frekvenciu len 45,19%. Na základe x2 testu sme zistili, že rozdiel medzi očakávanými a pozorovanými frekvenciami genotypov hovädzieho dobytka je štatisticky nepreukazný, čo znamená, že sa v sledovanej populácii zistil rovnovážny stav v zmysle Hardy-Weinbergovho zákona.
Kľúčové slová:beta kazeín, A2 alela, mlieko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene