Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

     
     
Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Význam mlieka vo výžive ľudí
Autor: Bc. Marek Kusý
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Význam mlieka vo výžive ľudí
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo poukázať, aké je mlieko dôležité vo výžive ľudí. Bakalárska práca Význam mlieka vo výžive ľudí je kompilačná práca, ktorá sa skladá zo štyroch kapitol. V práci sa nachádzajú podkapitoly, v ktorých sa obšírnejšie venujem danej problematike. Na začiatku práce sa venujem charakteristike mlieka vo všeobecnosti, potom prechádzam na samotnú históriu mlieka. História je podstatná, lebo mlieko bolo tak isto dôležité pre našich predkov ako aj v súčasnosti. Ďalej v krátkosti poukazujem na tvorbu mlieka. Práca pokračuje chemickým zložením mlieka a jeho dôležitých látok. Ďalej nasleduje porovnanie výhod a nevýhod mlieka. Stále je otázne, či je mlieko prospešné pre človeka a musí ho konzumovať, alebo vo svojom živote potrebuje iba materské mlieko. Mlieko je pre nás veľmi vzácne, a preto sa v polovici práce venujem svetovému dňu mlieka. Je potrebné, aby ľudia vedeli, že mlieko je pre nás dôležité a prospešné, preto si zaslúži pozornosť vo forme svetového dňa. Záver bakalárskej práce je venovaný niekoľkým typom mliek. Popisujem jednotlivé účinky a zloženie živočíšnych mliek, a tak isto aj rastlinných náhrad mliek.
Kľúčové slová:
výživa, typy mliek, mlieko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene