Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
     
     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu CYP1A2
Autor: Ing. Andrea Havirová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu CYP1A2
Abstrakt:Diplomová práca s názvom "Detekcia polymorfizmu génu CYP1A2" pojednáva o enzymatickom komplexe nazývanom cytochróm P450, so zameraním na CYP1A2, presnejšie jeho alelu *1F. Aj keď sa táto alela nachádza v nekódujúcej oblasti génu, nemožno ignorovať čoraz viac štúdií dokazujúcich jej účasť na mnohých ochoreniach a účinok na početnú skupinu liekov. Práca sa zameriava predovšetkým na detekciu genetického polymorfizmu rs762551 v géne CYP1A2*1F, s cieľom vyhodnotiť a porovnať frekvencie alel a rovnako aj genotypovú štruktúru populácie pre tento polymorfizmus. Ten bol určený pomocou metódy PCR-RFLP. Vzorky biologického materiálu boli získané prostredníctvom Biomedicínskeho centra SAV. V celkovom počte 46 vzoriek boli zistené tri genotypy. Homozygotný genotyp AA (56,52%) značne prevyšuje nad genotypom AC a CC. Z výsledkov je zrejmé, že alela A (73,91%) má viditeľnú prevahu nad alelou C (26,09%).
Kľúčové slová:
rs762551, CYP1A2*1F, polymorfizmus , PCR-RFLP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene